56 proc. ankietowanych przez CBOS pozytywnie ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy; 34 proc. ocenia ją negatywnie. 27 proc. badanych dobrze mówi o pracy Sejmu, krytykuje ją 56 proc. respondentów. O Senacie pozytywnie wypowiada się 28 proc. badanych, negatywnie - 45 proc.

Z lutowego badania CBOS wynika, że z uznaniem o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się 56 proc. badanych. Jest to mniej o 3 proc. w porównaniu ze styczniem. Odsetek ankietowanych, którzy mają negatywne zdanie o działalności prezydenta, wynosi 34 proc. - tyle samo, co w styczniu. 10 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii o działaniach prezydenta (wzrost o 3 proc.).

"W ciągu ostatniego miesiąca nieznacznie pogorszyło się postrzeganie działalności prezydenta. Wprawdzie nadal prezydentura Andrzeja Dudy zdecydowanie częściej oceniana jest dobrze niż źle, obecne notowania są jednak najgorsze od lipca 2017 roku" - wskazał CBOS.

CBOS zauważył również, że w lutym odnotowano kolejne niewielkie pogorszenie notowań Sejmu.

56 proc. respondentów ocenia pracę Sejmu negatywnie (o 1 proc. więcej w porównaniu ze styczniem), dobrze ocenią ją 27 proc. (mniej o 2 proc. w porównaniu ze styczniem). 17 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii (wzrost o 1 proc.).

Z kolei o pracy senatorów dobrze myśli 28 proc. ankietowanych (spadek o 2 proc.), a źle ­- 45 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.). Zdania w tej kwestii nie ma 27 proc. badanych, co stanowi wzrost o 4 proc. w porównaniu ze styczniem.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 lutego na liczącej 1019 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.