Sejm w środę po godz. 10 wznowił obrady, rozpatrzy wniosek klubu PO-KO o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Posłowie zajmą się też projektem, który zakłada m.in. uproszczenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych.

W środę po godz. 10 Sejm wznowił obrady przerwane 31 stycznia.

Posłowie rozpatrzą wniosek klubu PO-KO o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Izba zajmie się tym wnioskiem w godzinach 21-22.30. Wniosek został w poniedziałek negatywnie zaopiniowany przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka.

PO-KO w uzasadnieniu swojego wniosku zarzuca szefowi MS m.in. niedopełnianie obowiązków oraz przekraczanie uprawnień ws. afer: w SKOK oraz KNF, a także działanie zmierzające do wyprowadzenia Polski z UE. PO-KO ocenia, że Ziobro pełniąc funkcję ministra sprawiedliwości osłabia pozycję resortu, w efekcie obniżając praworządność oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli. Posłowie zarzucili Ziobrze, że poprzez swoje decyzje i działania wykorzystuje ministerstwo oraz swoje uprawnienia do walki politycznej oraz realizacji celów politycznych reprezentowanego przez siebie środowiska politycznego, będących w sprzeczności z interesami wymiaru sprawiedliwości, a tym samym - jak oceniono - "żywotnymi interesami Rzeczpospolitej".

Ziobro odnosząc się do tych zarzutów mówił w poniedziałek, że "czas reformy wymiaru sprawiedliwości, to czas bardzo wielu udanych zmian". "O czym świadczą też liczby i rozległość propozycji legislacyjnych, które my podjęliśmy. Przez pierwszy rok rządów w MS przygotowaliśmy więcej projektów ustaw niż przez cztery lata ostatniej kadencji przygotowała PO" - powiedział szef MS.

Posłowie będą też pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, który zakłada rozszerzenie kompetencji premiera w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa. Sejm zajmie się też rządowym projektem noweli ustawy o żegludze śródlądowej, który ma m.in. umożliwić armatorom odnawianie dokumentów bezpieczeństwa.

Sejm rozpatrzy także projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych.

Posłowie mają się zająć również rządowym projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sejm zajmie się też rządowym projektem noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zmienia zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Zaproponowano przepis umożliwiający każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy zwrot wywłaszczonej nieruchomości (dochodzenie zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części) – niezależnie od tego, czy wniosek o zwrot złożyli pozostali, poprzedni współwłaściciele lub ich spadkobiercy. Projekt zakłada umożliwienie każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – niezależnie od formy pozyskania prawa do nieruchomości.

Ustalono też 20-letni okres, w którym możliwe będzie dochodzenie zwrotu nieruchomości, liczony od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Oznacza to, że prawo do zwrotu nieruchomości przedawni się po 20 latach.

W czwartek rozpocznie się kolejne posiedzenie Sejmu. Sejm rozpatrzy m.in. poprawkę Senatu do noweli ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o NBP, która koryguje błąd legislacyjny. Po przyjęciu bądź odrzuceniu poprawki Senatu, nowela zostanie skierowana do prezydenta. Nowe przepisy przewidują, że jawne staną się zarobki kadry kierowniczej w NBP; regulują też wysokość wynagrodzeń kierownictwa banku.