Czerwińska: Niższy wzrost Polski to efekt obniżenia dynamiki PKB strefy euro
Reklama


Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Prognozy Komisji Europejskiej dotyczące dynamiki PKB są zbieżne z prognozami Ministerstwa Finansów, że tempo wzrostu PKB Polski nie będzie już tak wysokie, jak w ubiegłym roku i wyniesie odpowiednio 3,5% i 3,2% w latach 2019-2020, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Podkreśliła, że Niewielka korekta w dół prognoz Komisji dotyczących dynamiki polskiego PKB to efekt m.in. wyraźnego obniżenia przewidywań dynamiki PKB strefy euro.
"W najnowszym raporcie Komisja Europejska pozytywnie ocenia perspektywy polskiej gospodarki, szczególnie na tle innych krajów UE. Z raportu wynika, że w 2018 r. Polska była jednym z najszybciej rozwijających się krajów Wspólnoty (3 miejsce po Irlandii i Malcie) i w kolejnych latach pozostanie w czołówce UE pod tym względem. Prognozy KE co do kierunku są zbieżne z naszymi, wskazując, że tempo wzrostu PKB Polski, w horyzoncie prognozy, nie będzie już tak wysokie jak w roku ubiegłym - odpowiednio 3,5% i 3,2% w latach 2019-2020. Niewielka korekta w dół prognoz dynamiki polskiego PKB to efekt m.in. wyraźnego obniżenia przewidywań dynamiki PKB strefy euro, do której trafia blisko 58% naszego eksportu towarów" - napisała Czerwińska w komentarzu do prognoz KE.
Komisja Europejska obniżyła dzisiaj prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z listopada ub. r. do 3,5% (wobec 5,1% odnotowanych w 2018 r.). Prognoza na 2020 r. wyniosła 3,2% (wobec 3,3% poprzednio).
W projekcie tegorocznego budżetu rząd zapisał, że wzrost PKB wyniesie 3,8% w 2019 r., 3,7% w 2020 r., 3,6% w 2021 r. oraz 3,5% w 2022 r.
(ISBnews)