Skorzystamy z zaproszenia premiera Mateusza Morawieckiego na spotkanie - poinformował w piątek wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Zapowiedział, że jego klub zaproponuje powołanie specjalnej komisji przy KPRM, w której specjaliści wypowiedzieliby się na temat proponowanych zmian w prawie.

W piątek w Sejmie na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się spotkanie szefów klubów i kół parlamentarnych ws. zmian legislacyjnych przygotowanych w resortach zdrowia i sprawiedliwości po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Tyszka, pytany w radiowej Trójce, czy Kukiz'15 skorzysta z zaproszenia premiera odpowiedział: "skorzystamy z grzeczności". Dodał, że na spotkanie wybiera się poseł Tomasz Rzymkowski.

Podkreślił, że po tym, gdy przyszło zaproszenie poprosił Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, aby dosłała cokolwiek na temat tego, czego będzie to spotkanie dotyczyło. Wyjaśnił, że "chodzi o zaostrzenie kar za niektóre przestępstwa m.in. za stalking". Dodał, że "chodzi też o potencjalne wyeliminowanie ze społeczeństwa osób chorych psychicznie".

Pytany, czy to są dobre propozycje ocenił, że "w ten sposób nie stanowi się prawa". "Nawet, jeżeli mamy do czynienia z tak wielką tragedią jak w Gdańsku, to samo wydarzenie jednostkowe nie powinno być podstawą do zbyt pochopnego, panicznego reagowania ustawodawcy. Prawo należy stanowić powoli i przy szerokich konsultacjach, przede wszystkim w takiej materii z ekspertami" - wskazał Tyszka.

Poinformował, że Kukiz'15 zaproponuje "powołanie komisji specjalnej, nieodpłatnej przy KPRM, w której eksperci by się na ten temat wypowiedzieli, najpierw by zbadali obecny stan prawny i co ważniejsze stosowanie prawa".

Według Tyszki w komisji mieliby się znaleźć prawnicy, psychologowie, psychiatrzy. "Politycy często wierzą, że wystarczy coś uchwalić, zmienić w ustawach i tak będzie. Tak nie jest, dlatego że to jest kwestia przede wszystkim stosowania prawa. I my mamy tutaj poważne wątpliwości, czy np. prokuratura działała w przypadkach różnych wystarczająco szybko" - podkreślił wicemarszałek.

Pytany, czy jego klub poprze wniosek posłów PO-KO o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zaznaczył: "jesteśmy przed dyskusją na ten temat". "Natomiast powtarzam, jeżeli głównym celem Ministerstwa Sprawiedliwości powinno być skrócenie postępowań sądowych, a one się wydłużyły to, o czym tu mówić" - dodał Tyszka. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska