Prezydent Andrzej Duda cieszy się największym (63 proc.) zaufaniem wśród polityków; drugi jest premier Mateusz Morawiecki (54 proc.), na trzecim miejscu są : Paweł Kukiz, Beata Szydło i Zbigniew Ziobro (po 44 proc.) - podaje CBOS. Liderem rankingu nieufności jest Jarosław Kaczyński (47 proc.).

Na kolejnych miejscach w rankingu nieufności są szef PO Grzegorz Schetyna (45 proc.) oraz szef partii Teraz! Ryszard Petru (44 proc.).

Największy wzrost zaufania w stosunku do badania z grudnia ubiegłego roku zanotował prezes PSL Władysław Kosiniak Kamysz (wzrost o 10 punktów proc. - z 27 proc. do 37 proc.), a także szef MSWiA Joachim Brudziński - 24 proc. zaufania (wzrost o 5 pkt. proc.) oraz minister nauki Jarosław Gowin (wzrost zaufania o 5 punktów procentowych do 37 proc.). Największy wzrost nieufności zanotował natomiast szef rządu Mateusz Morawiecki (o 3 punkty proc.)

Jak podaje CBOS prezydent Duda w styczniu, tak jak dotychczas, jest liderem rankingu zaufania do polityków. Zaufanie do niego deklaruje 63 proc. ankietowanych (o 1 punkt proc., więcej niż w grudniu), nie ufa mu 26 proc. (bez zmian), a obojętność deklaruje 8 proc. Notowania prezydenta nie zmieniły się znacząco od grudnia ubiegłego roku.

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych przez Polaków zaufaniem polityków zajmuje premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 54 proc. badanych (spadek o 1 punkt proc.), 31 proc. deklaruje nieufność (wzrost o 3 punkty proc.), a obojętność - 11 proc.

Na trzeciej pozycji w rankingu zaufania lokuje się w tym miesiącu aż troje polityków: lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz, wicepremier Beata Szydło oraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Ufa im po 44 proc. ankietowanych; przy czym Paweł Kukiz zanotował spadek zaufania o 1 punkt proc., zaufanie do Zbigniewa Ziobry nie zmieniło się, a do Beaty Szydło wzrosło o 2 punkty proc.

Przy identycznym poziomie zaufania polityków tych różni poziom deklaracji nieufności. Liderowi Kukiz’15 nie ufa 24 proc. badanych (spadek o 2 punkty proc.); w przypadku Zbigniewa Ziobry jest to 36 proc. (wzrost o 2 punkty proc.), a brak zaufania do Beaty Szydło deklaruje 38 proc. respondentów (spadek o 1 punkt proc.). Wobec Kukiza 24 proc. badanych deklaruje obojętność, wobec Szydło - 15 proc., a Ziobry - 14 proc.

Robertowi Biedroniowi, ufa 40 proc. badanych, nie ufa - 21 proc., a 20 deklaruje obojętność. Biedroń nie był ujęty w grudniowym sondażu CBOS.

Prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 39 proc. badanych (bez zmian), nie ufa 47 proc. (wzrost o 2 punkty proc.), a obojętność wobec niego deklaruje 12 proc. badanych.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz może liczyć na zaufanie 37 proc. (wzrost o 10 pkt. proc.). Nie ufa mu 14 proc. respondentów (spadek o 4 punkty proc.). 16 proc. badanych wyraża wobec niego obojętność.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej ufa 37 proc. badanych, nie ufa - 21 proc., a 15 proc. deklaruje wobec niej obojętność. Rafalska, podobnie jak Biedroń, nie była ujęta w grudniowym badaniu. Ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi ufa 37 proc. (wzrost o 5 pkt. proc.), a nie ufa 27 proc. (bez zmian). Obojętność wobec niego wyraża 21 proc. Minister edukacji narodowej Annie Zalewskiej ufa 28 proc. badanych, nie ufa - 29 proc., a obojętność wobec niej deklaruje 14 proc. badanych. Zalewska również nie była ujęta w grudniowym sondażu.

Grzegorz Schetyna szef największej partii opozycyjnej, Platformy Obywatelskiej, może liczyć na zaufanie 28 proc. badanych (wzrost o 4 pkt. proc.); nie ufa mu 45 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), obojętność deklaruje 18 proc. respondentów.

Wicepremierowi, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu ufa 27 badanych, nie ufa - 23 proc., a 14 proc. deklaruje wobec niego obojętność. Gliński nie był ujęty w grudniowym sondażu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski może liczyć na zaufanie 26 proc. badanych (wzrost o 2 pkt. proc.); nie ufa mu 19 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Obojętną postawę wobec niego wyraża 15 proc. ankietowanych. Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu ufa 26 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.), nie ufa mu 24 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.). Obojętność wobec niego wyraża 15 proc. ankietowanych.

Szef MSWiA Joachim Brudziński ma zaufanie 24 proc. respondentów (wzrost o 5 pkt. proc.); nie ufa mu 23 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.), a 12 proc. wyraża obojętność.

Liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka cieszy się zaufaniem 23 proc. badanych; nie ufa jej 22 proc. badanych, 16 proc. wyraża wobec niej obojętność. Nowacka także nie była ujęta w grudniowym sondażu. Szefowej Nowoczesnej Katarzynie Lubnauer ufa 23 proc. ankietowanych (wzrost o 3 pkt. proc.); nie ufa jej 29 proc. respondentów (spadek o 3 pkt. proc.). 19 proc. badanych wyraża wobec niej obojętność.

Szef MSZ Jacek Czaputowicz ma zaufanie 22 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt. proc.), nie ufa mu 13 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.). 13 proc. wyraża wobec niego obojętność.

Liderowi partii Teraz! Ryszardowi Petru ufa 18 proc. badanych (spadek o 1 punkt proc.), nie ufa mu 44 proc. (bez zmian). Obojętność wobec Petru wyraża 23 proc. badanych. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty ma zaufanie 14 proc. (spadek o 2 pkt. proc.), 21 proc. mu nie ufa (spadek 3 pkt. proc.). Obojętnych jest wyraża 2 proc.

Ranking zaufania zamyka minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz, której ufa 12 proc. badanych, nie ufa - 5 proc., a 8 proc. deklaruje wobec niej obojętność. 72 proc. badanych nie zna pani minister. Emilewicz nie była ujęta w grudniowym sondażu.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich face-to-face wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10–17 stycznia 2019 r. na liczącej 928 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.