W czwartek po godz. 9 Sejm wznowił obrady. Posłowie mają uzupełnić skład Trybunału Stanu; zajmą się też rządowym projektem noweli ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i projektem ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych.

Sejm kontynuuje dwudniowe posiedzenie, które początkowo zaplanowane było na trzy dni.

Odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, która ma zajmować się prowadzeniem badań aplikacyjnych i prac rozwojowych. W jej skład ma wejść część obecnie funkcjonujących instytutów badawczych i wrocławski PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Sejm dokona też wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu, w związku z objęciem mandatu posła przez członka TS Roberta Majkę. Kandydatem jest radca prawny Maciej Prostko.

Posłowie będą też debatować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Projekt przedłuża na 2019 r. rozwiązania zastosowane w 2018 r. polegające na umożliwieniu rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożenie - zamiast wniosku o przyznanie tych płatności - oświadczenia, w którym potwierdza brak zmian w porównaniu do wniosku złożonego w poprzednim roku

Posłowie zajmą się też rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Izba zdecyduje też, czy wysłucha informacji ministra infrastruktury nt. okoliczności oraz procedury ustalenia obecnego planu przebiegu drogi ekspresowej S12 w okolicach Radomia, a także czynników branych pod uwagę przy jej wytyczaniu oraz celowości zmiany jej uprzedniej lokalizacji.

Ponadto Sejm zadecyduje czy zajmie się projektem PSL zmian w ustawie o czasie urzędowym na obszarze RP, który przewiduje, że od 1 października 2018 r. na terenie Polski obowiązywałby czas letni środkowoeuropejski. Zadaniem PSL, dwukrotna zmiana czasu w każdym roku nie ma w tym momencie ani społecznego, ani ekonomicznego uzasadnienia. Według ludowców utrzymywanie zmiany czasu to "anachronizm", który "przyczynia się do wielu negatywnych skutków o charakterze zdrowotnym i gospodarczym", w tym m.in. do rozregulowania zegara biologicznego, co prowadzić może do kłopotów ze snem czy problemów z koncentracją.

Wieczorem ma odbyć się pierwsze czytanie projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Jej celem - jak czytamy w uzasadnieniu - jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym stabilizację dochodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny.

Projekt zakłada utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, z którego środków będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym.(PAP)

Autor: Aleksandra Rebelińska