Kolegium SN jest organem samorządu sędziów, który przygotowuje stanowiska w sprawach związanych z działalnością SN; Kolegium współdziała z I prezesem SN w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego sądu. W skład Kolegium SN wchodzi I prezes SN, prezesi SN oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów izb SN.

"Na piątek zwołane było Kolegium SN, na którym zaplanowano m.in. przedstawienie informacji o realizacji budżetu SN, wybór rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na wydziały" - przekazał sędzia Laskowski.

Jak jednak dodał "na posiedzenie kolegium nie przybyli pełniący obowiązki prezesów Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (sędziowie Jan Majchrowski oraz Dariusz Czajkowski - PAP) oraz wybrani jako członkowie kolegium reprezentanci tych izb".

Reklama

Sędzia Laskowski poinformował, że nieobecni sędziowie przedstawili pismo, w którym wyjaśnili, że jeśli nie zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i do piątku nie wejdzie w życie nowelizacja ustawy o SN, to nie będą mogli wziąć udziału w kolegium, z uwagi na to, że "status części członków Kolegium SN pozostawać będzie z tego powodu niejasny".

"Przewodnicząca kolegium I prezes SN Małgorzata Gersdorf stwierdziła, że podane przyczyny nie usprawiedliwiają nieobecności, zaś udział członków w posiedzeniu kolegium jest obowiązkiem wynikającym z Regulaminu SN. Obecni na posiedzeniu członkowie Kolegium SN podzielili to stanowisko" - zaznaczył sędzia Laskowski.

Rzecznik SN dodał, iż "ze względu na nieobecność tych osób i fakt, że na posiedzeniu miały być omawiane sprawy dotyczące nowych izb posiedzenie w dniu dzisiejszym zostało odwołane przez przewodniczącą".

Do kompetencji Kolegium SN należy m.in. opiniowanie projektu regulaminu SN, projektu regulaminu kancelarii I prezesa SN oraz projektu regulaminu kancelarii prezesa SN kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, a także uchwalanie projektu dochodów i wydatków SN, ustalanie liczby ławników SN, wybór rzecznika dyscyplinarnego SN i jego zastępcy.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym umożliwiającą sędziom SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu.

Zgodnie z nowelą, sędzia SN albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przeszedł w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r. Nowela zakłada też, że jeśli na jej podstawie do pełnienia urzędu w SN powrócił sędzia, który zajmował stanowisko I prezesa SN lub prezesa SN, kadencję uważa się za nieprzerwaną. Regulacje dotyczą I prezes SN Małgorzaty Gersdorf oraz dwóch prezesów Izb SN - Stanisława Zabłockiego i Józefa Iwulskiego.

Nowelizacja nie została na razie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński