Według komunikatu ministerstwa, resort chce zainicjować debatę na temat działań, jakie państwo może podejmować, by tworzyć w Polsce przyjazne i bezpieczne środowisko dla nowych firm technologicznych, poprawy warunków obsługi obywateli i firm przez administrację oraz doskonalenia mechanizmów współpracy w ramach administracji.

"Chcemy nie tylko identyfikować i łagodzić bariery rozwojowe, zapewnić otwartość danych, ale również wykorzystać okazję do wzajemnego wzmacniania technologicznych trendów rozwojowych, które mogą korelować z blockchain, takich jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, przetwarzanie w chmurze, systemy bezzałogowe" - zadeklarował resort.

Jak głosi komunikat, grupa zajmie się także m.in. identyfikowaniem obszarów, w których zastosowania technologii blockchain dają rzeczywiste korzyści wobec innych rozwiązań technicznych. Ma także dać inspirację dla środowisk naukowych do badań związanych z rozwojem i wykorzystaniem technologii blockchain, w tym takich dziedzinach jak kryptografia, protokoły kryptograficzne, algorytmy, kryptoekonomia, prawo nowych technologii, systemy rozproszone, cyberbezpieczeństwo.

"W ramach Grupy chcemy zgromadzić reprezentację kluczowych interesariuszy rozwoju zastosowań blockchain. Co do zasady pozostajemy otwarci na wszelkie propozycje, ale w trosce o skuteczność prac, będziemy dokonywać selekcji zagłoszonych kandydatów, kierując się reprezentatywnością propozycji. Dlatego prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z notką biograficzną, nazwą reprezentowanej instytucji, firmy lub organizacji, a także deklaracji co zakresu i tematyki prac w których kandydat chciałby brać udział" - napisał resort, zastrzegając, że udział w pracach Grupy może się wiązać z koniecznością upublicznienia imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanego podmiotu. Zgłoszenia udziału w pracach Grupy Roboczej należy przysłać do 4 stycznia 2019 roku, adres: dlt@mc.gov.pl

Posiedzenie inauguracyjne Grupy Roboczej zaplanowano na 9 stycznia 2019 roku.

Grupa Robocza ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain pracuje w ramach strumienia Rejestry Rozproszone utworzonego decyzją nr 7 Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji z dnia 10 października 2018 roku zmieniającą decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego „od papierowej do cyfrowej Polski”. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś