"Gra na instrumentach muzycznych jest niezwykle istotnym czynnikiem wspierającym rozwój mózgu. Niestety w Polsce od lat jest to obszar zaniedbywany" - powiedziała dr Małgorzata Chmurzyńska z Pracowni Edukacji i Psychologii Muzyki IMiT, organizatora wydarzenia.

Jak mówiła, "drastycznie zbyt mała liczba godzin lekcyjnych, braki kadrowe, niskie standardy przygotowania nauczycieli do nauczania tego przedmiotu i wreszcie brak muzyki w pierwszych latach szkoły podstawowej, które są kluczowe dla rozwoju mózgu w obszarach odpowiedzialnych za muzykę, kreatywność i elastyczność sprawiły, że edukacja muzyczna dla uczniów szkół podstawowych jest właściwie niedostępna".

Podczas zorganizowanej w piątek konferencji, przekonywano, że poziom edukacji muzycznej w polskich szkołach i przedszkolach jest wyjątkowo niski, a sytuacja od lat tylko się pogarsza. Tymczasem, jak przekonywali paneliści, badania dowodzą, że nauka słuchania muzyki i grania na instrumentach od najmłodszych lat życia w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju umiejętności intelektualnych.

Jak zreferowano, uzdolnienia muzyczne w populacjach rozkładają się według krzywej normalnej, co oznacza, że osób wybitnie uzdolnionych w każdym społeczeństwie jest mniej więcej tyle samo, co ludzi cierpiących na amuzję, czyli całkowitą głuchotę na tony muzyczne. Predyspozycje większości ludzi są zatem wystarczające, by nabyć zadowalające kompetencje w zakresie edukacji muzycznej. Przytoczono wyniki badań, zgodnie z którymi nauka gry na instrumentach i słuchania muzyki rokuje lepszym rozwojem kluczowych partii mózgu, ilorazu inteligencji i kompetencji na różnych polach. Profity wynikające z powszechnej edukacji muzycznej to także usprawnienie pamięci, kreatywność, większa sprawność ruchowa, a nawet profilaktyka demencji.

Podczas konferencji referaty wygłosiły: prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz, dr Anna Antonina Nogaj, dr Amelia Golema, prof. dr hab. Ewa Czerniawska i dr Małgorzata Chmurzyńska. Wystąpiła też dziecięca orkiestra mandolinowa Juno Wars. (PAP)

autorka: Malwina Wapińska