Klub Platformy Obywatelskiej wniósł poprawki dotyczące możliwości odliczenia od podatków PIT i CIT wydatków poniesionych przez podmioty lecznicze na zakup sprzętu elektronicznego umożliwiającego realizację projektu dotyczącego e-skierowań. Posłanka Alicja Chybicka podkreśliła, że PO będzie głosowała za przyjęciem ustawy po wprowadzeniu tych poprawek. Pozostałe kluby poselskie zapowiedziały poparcie dla rządowego projektu.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wyraził przekonanie, że wprowadzenie zmian przewidzianych w projekcie noweli pozwoli na skrócenie kolejek do świadczeń specjalistycznych czy badań diagnostycznych.

Projekt nowelizacji w związku z wprowadzeniem e-skierowań wprowadza zmiany do dziesięciu ustaw. Dzięki nim za niewiele ponad dwa lata lekarz lub pracownik medyczny wpisze skierowanie na badania pacjenta w Systemie Informacji Medycznej. Chory otrzyma informację SMS-em lub mejlem. Sam wybierze przychodnię, szpital czy gabinet diagnostyczny. Zadzwoni lub zapisze się do kolejki za pomocą poczty elektronicznej i otrzyma informację z terminem wizyty. NFZ przypomni mu o terminie badania czy zabiegu.

Reklama

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których będą wystawiane e-skierowania, zostanie określony w rozporządzeniu ministra zdrowia. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytamy, że mają być to "skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, na leczenie szpitalne oraz na wybrane badania diagnostyczne – między innymi na badania medycyny nuklearnej, na badania tomografii komputerowej, na badania rezonansu magnetycznego, na badania endoskopowe przewodu pokarmowego, na badania echokardiograficzne płodu". W Sejmie wiceminister Cieszyński zapowiedział, że projekt e-zwolnień zostanie w przyszłości uzupełniony m.in. o skierowania na rehabilitację.

Wprowadzenie e-skierowań ograniczy możliwość zapisywania się na więcej niż jedna listę czekających na realizacje badań czy innego rodzaju świadczeń. Po dokonaniu pierwszego zapisu skierowanie zostanie automatycznie oznaczone jako "w realizacji" i jego ponowne użycie do zapisania się u innego świadczeniodawcy nie będzie możliwe.

Projektowana nowela wprowadza dla NFZ obowiązek informacji pacjentów wpisanych w harmonogramach przyjęć o terminie wizyty. "Realizacja tego obowiązku umożliwi zmniejszenie liczby przypadków, w których pacjenci nie zgłaszają się do świadczeniodawców w ustalonych terminach" – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt nowelizacji zawiera również zmiany dotyczące realizacji przez aptekarzy e-recept. Mają one – jak wyjaśnia się w uzasadnieniu – "umożliwić odliczenie przez podatników podatku PIT i CIT od dochodu równowartości poniesionych w 2018 r. wydatków na nabycie towarów lub usług umożliwiających podłączenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, bez jednoczesnego pozbawiania tych podatników prawa do zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów".

Podczas drugiego czytania klub Platformy Obywatelskiej wniósł poprawki, które umożliwiłyby również takie odliczenia podmiotom wykonującym usługi medyczne.

Wcześniej, podczas posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, poseł Tadeusz Dziuba z PiS-u złożył poprawkę do projektu nowelizacji polegającą na tym, że termin wejścia w życie wysyłkowej sprzedaży leków został przesunięty o pół roku, czyli z 1 stycznia 2019 roku na 1 lipca 2019 roku. Poprawka uzyskała rekomendację komisji. (PAP)

Autor: Wojciech Kamiński