Projekt noweli ustawy o Policji, zakładający pokrywanie kosztów zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres jej trwania, został skierowany do trzeciego czytania. Zmiany przepisów poparły wszystkie kluby parlamentarne.

W środę w Sejmie odbyło się sprawozdanie sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych o komisyjnym projekcie ustawy o Policji. Projekt dotyczy pokrywania kosztów zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres jej trwania.

Obecnie koszty zakwaterowania policjanta przeniesionego z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego, pokrywane są ze środków budżetowych policji nie dłużej niż przez dwa lata od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery.

"To jest zmiana racjonalna, ona umożliwi przede wszystkim lepsze korzystanie z zasobów ludzkich" – powiedział w środę wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Dodał, że chodzi głównie o ekspertów i specjalistów, których w danych miejscu brakuje. Zaznaczył, że resort popiera komisyjny projekt noweli.

Zmiany poparły wszystkie kluby parlamentarne. Posłanka Dorota Rutkowska (PO) oceniła, że propozycja zmiany jest w pełni uzasadniona. "Przeniesienie policjanta oprócz dużych wyzwań zawodowych (...) oznacza również konieczność przeorganizowania jego życia osobistego, co jest ceną niezwykle wysoką. Jeśli ta rozłąka jest dłuższa niż dwa lata rzeczywiście nie ma żadnego powodu, aby policjant sam płacił za wynajęcie tymczasowego mieszkania z dala od rodziny" – zaznaczyła.

Andrzej Maciejewski (Kukiz'15) powiedział, że jest to inicjatywa słuszna i klub Kukiz'15 będzie popierał dalsze prace nad tą ustawą, "licząc, że będzie to procedowanie szybkie".

Zbigniew Sosnowski (PSL-UED) powiedział z kolei, że zrekompensowanie policjantom "dodatkowych finansowych obciążeń wynikających z następstwa decyzji o przeniesieniu z urzędu do służby w innej miejscowości "jest zasadnym"

"Klub PSL-UED nigdy nie stał w opozycji do przyznawania świadczeń o charakterze finansowym lub rzeczowym żadnej grupie społecznej, w szczególności zaś tym funkcjonariuszom, którzy nam Polakom niosą pomoc, zapewniają ład, porządek i bezpieczeństwo, stąd PSL-UED opowie się za przyjęciem sprawozdania" – zaznaczył.

Według obowiązujących przepisów policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego domu lub mieszkania, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodzin. Koszty zakwaterowania pokrywane są z budżetu policji przez okres do dwóch lat od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery.

Zmiana zakłada, by koszty zakwaterowania były pokrywane przez policję przez cały okres pełnienia służby w danej miejscowości. Pomysłodawcy projektu zwracają uwagę, że przeniesienie z urzędu policjanta o wysokich kwalifikacjach zawodowych do służby w innej miejscowości wiąże się z ponoszeniem przez niego dodatkowych kosztów wynikających z konieczności pokrywania opłat związanych z zakwaterowaniem w nowym miejscu pełnienia służby.

Według danych zawartych w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy wejście w życie przepisów wywoła skutki finansowe w pierwszym roku jej obowiązywania w wysokości ponad 1,8 mln zł. W kolejnych latach wysokość kwoty wydatków ponoszonych w związku z wejściem w życie projektowanej regulacji przez policję będzie podobna.

Obecne koszty policji związane z kwestią zakwaterowania policjantów przeniesionych z urzędu do służby w innej miejscowości wynoszą szacunkowo rocznie około 894 tys. zł. Po nowelizacji przepisów koszty te wzrosną do około 2,7 mln zł.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że zmiana przepisów nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego, wywoła natomiast pozytywne skutki społeczne. Projekt nie ma wpływu na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk