Po raz pierwszy o działalności zespołu, zmierzającego do ukarania terrorystów z IS za popełnione zbrodnie, powiadomił we wtorek Radę Bezpieczeństwa specjalny doradca i szef UNITAD Karim Asad Ahmad Khan.

Zespół ma m.in. gromadzić i przechowywać dowody czynów, które mogą być zakwalifikowane jako zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo. Jego celem jest także wspieranie relacji między pracownikami międzynarodowymi i krajowymi, ułatwianie transferu wiedzy specjalistycznej oraz informowanie na całym świecie o zbrodniach IS. Ma to stanowić przeciwwagę dla propagandowych wysiłków tego dżihadystycznego ugrupowania, zmierzających do werbowania nowych członków.

W swym wystąpieniu Khan przypomniał, że świadkowie ujawnili niewyobrażalne przestępstwa IS, a tysiące ludzi, w tym kobiety i dzieci, stały się ofiarami i świadkami zbrodni. Szef UNITAD akcentował, że misja zespołu będzie skuteczna tylko wówczas, gdy znajdzie poparcie wśród Irakijczyków.

Członkowie RB ONZ zwracali uwagę na istotną rolę UNITAD. Wyrażali zadowolenie, że zespół współpracuje z Irakijczykami i znajduje ich poparcie.

Według zastępcy ambasadora RP przy ONZ Mariusza Lewickiego Polska z zadowoleniem powitała działania przygotowawcze zespołu, opracowanie wizji strategicznej oraz zebranie środków finansowych, logistycznych i administracyjnych ułatwiających rozpoczęcie prac merytorycznych.

"Jesteśmy głęboko przekonani, że aby przyspieszyć proces pojednania narodowego i przywrócić stabilność w Iraku, konieczne jest zadośćuczynienie sprawiedliwości ofiarom okrucieństw popełnianych przez grupy terrorystyczne poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych zbrodni. Osiągnięcie tego będzie wymagało m.in. przeprowadzenia dokładnych badań, zebrania i analizy materiałów dowodowych" - wskazał dyplomata.

Lewicki zachęcał, by władze w Bagdadzie, a także UNITAD zwracały uwagę w postępowaniu sądowym zwłaszcza na przestępstwa na tle seksualnym popełniane przez bojowników IS. Jak postulował, szczególny nacisk należy położyć również na badanie nadużyć wobec dzieci.

W swoim wystąpieniu zastępca stałego przedstawiciela USA przy ONZ Jonathan Cohen powołał się na doświadczenia historii uczące - jego zdaniem - że szybkie i skuteczne zbieranie dowodów okrucieństw ma kluczowe znaczenie dla uzdrowienia sytuacji, a także dla przyszłości. "Niedawne odkrycie w Iraku ponad 200 masowych grobów, w których znajduje się 12 tysięcy ciał, sprawia, że dzisiejsza dyskusja w Radzie Bezpieczeństwa staje się jeszcze ważniejsza" - przekonywał.

Cohen powiadomił, że USA zamierzają przeznaczyć 2 mln dolarów na pomoc dla UNITAD.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)