Sejm, który w czwartek po godz. 9 kontynuuje posiedzenie, w ramach odpowiedzi ma pytania bieżące wysłucha na wniosek Nowoczesnej i PO informacji w sprawie zmian w regulacjach wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów i Sejm dotyczących nadzoru bankowego oraz w sprawie tzw. "afery KNF".

Posłowie PO skierują również do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pytanie w sprawie wypowiedzi ministra Piotra Glińskiego w wywiadzie dla tygodnia "Wprost". Gliński ocenił w nim, że trudność budowania wspólnoty w Polsce wynika dziś z tego, że spór w kraju jest codziennie podsycany w warstwie językowej i symbolicznej. "Język, którym mówi się o PiS, ma wykluczać, unicestwiać, ma nas odczłowieczać, delegitymizować, mamy być tak traktowani, jak Żydzi przez Goebbelsa. Ma wzbudzać do nas obrzydzenie. W opozycji byliśmy wykluczani, traktowani jak trędowaci (...) Jesteśmy porównywani do faszystów, dyktatury, ja jestem określany jako cenzor, który przeprowadza stalinowskie czystki w teatrach itd." - wyliczał minister.

Sejm zajmie się też wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu i zastosowanie tymczasowego aresztu wobec posła Stanisława Gawłowskiego (PO). Prokuratura chce postawić politykowi PO dwa nowe zarzuty dotyczące korupcji i prania brudnych pieniędzy.

W czerwcu Zachodniopomorska delegatura Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierowała do Sejmu kolejny wniosek o uchylenie Gawłowskiemu immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Nowe zarzuty mają mieć związek z zakupem apartamentu w Chorwacji, który - według prokuratury - Gawłowski miał przyjąć jako łapówkę od kołobrzeskiego biznesmena Bogdana K. Formalnie właścicielami nieruchomości są teściowie pasierba Gawłowskiego. Sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu i wyrażeniem zgody na zastosowanie tymczasowego aresztu wobec posła PO.

Sejm w czwartek zajmie się także rządowym projektem nowelizacji ustaw, przygotowanym w związku z wdrażaniem e-skierowania i modyfikacją części przepisów dotyczących zasad udzielania świadczeń. Modyfikacja przepisów dotyczących wystawiania i realizowania e-skierowań oraz korzystania z nich przez pacjentów obejmuje przede wszystkim doprecyzowanie zakresu dokumentów obsługiwanych w postaci elektronicznej oraz określenie katalogu przypadków, w których skierowanie będzie wystawione w postaci papierowej (chodzi np. o pacjenta o nieustalonej tożsamości, lekarza z innego państwa Unii Europejskiej, brak dostępu do systemu).

Posłowie będą również pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, który zakłada również sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie dłużnika alimentacyjnego.

Sejm będzie też kontynuował prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. "Zmiana ustawy polega na dostosowaniu programu do liczby etatów, która ostatnio wzrosła w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa. Konieczność nowelizacji ustawy wynika ze zwiększenia liczby tzw. etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy w latach 2017–2018. We wszystkich służbach mundurowych ich liczba wzrośnie o 2 640." - podał CIR.

Przewidziano też blok glosowań. (PAP)