Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający zarządzenie nadania ul. 23 Lutego nazwy por. Janiny Lewandowskiej. Informację taką przekazał we wtorek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

23 lutego 1945 r. Armia Czerwona zajęła Cytadelę - ostatni punkt niemieckiego oporu na terenie Poznania. W grudniu 2017 r. wojewoda przemianował ulicę o tej nazwie na ul. por. Janiny Lewandowskiej.

Decyzja o zmianie nazwy odnoszącej się do tej daty była efektem realizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Zgodnie z prawem, zmian nazw powinny dokonać samorządy, a jeśli tego nie uczyniły w przewidzianym terminie, do zmiany nazw ma prawo wojewoda.

W styczniu tego roku rada miasta zdecydowała o zaskarżeniu decyzji wojewody odnośnie nazwy ulicy; zdaniem radnych upamiętnia ona zakończenie krwawych walk o Poznań. W marcu Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenie zastępcze wojewody w sprawie zmiany nazwy ulicy. We wtorek prezydent Jacek Jaśkowiak poinformował, że NSA oddalił skargę kasacyjną wojewody na wyrok WSA.

"Zwyciężyły racjonalne argumenty i znajomość historii, za co dziękuję Radnym Miasta Poznania" – skomentował tę decyzję w internecie Jaśkowiak.

Rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube powiedział PAP, że w najbliższym czasie można się spodziewać komentarza Zbigniewa Hoffmanna do wtorkowej decyzji NSA.

23 lutego 1945 roku, po pięciodniowym oblężeniu, poddał się ostatni w mieście punkt niemieckiego oporu - Fort Winiary (Cytadela). Walki o miasto trwały od końca stycznia. Zniszczenia Poznania po II wojnie światowej dochodziły do 55 proc.

Według obliczeń historyków, w bitwie o Poznań poległo ponad 10 tysięcy żołnierzy sowieckich; prawie 6 tysięcy w szturmie na Cytadelę. Zginęło też około 700 Polaków. Niemcy stracili w trakcie walk około 6 tys. żołnierzy.