Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w czwartek zarządzenia zastępcze wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery dotyczące zmian nazw czterech ulic w Warszawie w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Do tej pory sąd uchylił 47 takich zarządzeń, a jedno utrzymał.

Sąd rozpoznał w czwartek skargi na zmiany nazw ulic: z Henryka Sternhela na mjr. Mariana Bernaciaka "Orlika", z Jadwigi i Witolda Kokoszków na Zbigniewa Stypułkowskiego, z Wincentego Pstrowskiego na Bohaterów z kopalni "Wujek" oraz z Edwarda Fondamińskiego na Leona Rodala.

W komunikacie WSA podkreślono, że sąd uzasadniając czwartkowe wyroki podał analogiczną argumentację jak w przypadku orzeczeń z 28 maja.

Sąd wskazywał wówczas, że "podstawowym błędem i uchybieniem, którego dopuścił się wojewoda mazowiecki, jest brak wykazania w uzasadnieniu tych zarządzeń, dlaczego dotychczasowa nazwa ulicy zmieniana tymi zarządzeniami wypełnia dyspozycje ustawy dekomunizacyjnej".

WSA ocenił wtedy, iż wojewoda wydając zarządzenia powinien w uzasadnieniach decyzji wyraźnie wskazać, dlaczego w świetle ustawy dekomunizacyjnej dotychczasowe nazwy ulic podlegają pod te przepisy i w związku z tym wymagają zmiany. "W uzasadnieniu powinno się znaleźć wyraźne wyjaśnienie, dlaczego w ocenie wydającego zarządzenie dana nazwa symbolizuje lub propaguje komunizm" - zaznaczył sąd.

Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną, samorządy miały czas do 2 września 2017 r. na zmianę nazw propagujących komunizm. Pod koniec sierpnia zeszłego roku Rada Warszawy - z inicjatywy PO - zdecydowała, że nowych patronów będzie miało sześć ulic. W listopadzie 2017 r. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wydając zarządzenia zastępcze, zdecydował o zmianie nazw 47 kolejnych ulic, w tym al. Armii Ludowej na ul. Lecha Kaczyńskiego.

Wówczas - w połowie listopada ub.r. - Rada Warszawy głosami PO zdecydowała o zaskarżeniu do sądu administracyjnego zmiany tych 47 nazw ulic przez wojewodę mazowieckiego. Ostatecznie w WSA zarejestrowano 50 skarg na zarządzenia zastępcze wojewody o zmianach nazw ulic, czyli na wszystkie zarządzenia zastępcze dotyczące Warszawy, także trzy podjęte w grudniu 2017 r.

Jedynie 13 czerwca br. sąd wydając orzeczenie ws. zarządzenia zastępczego wojewody o zmianie nazwy ulicy z Józefa Szymańskiego na Wojciecha Ziembińskiego uznał, że "nie podziela zarzutów, co do naruszenia przez wojewodę mazowieckiego wskazanych w skardze przepisów Konstytucji RP, Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu"

Nie wyznaczono jeszcze terminów rozpraw ws. dwóch ostatnich zarządzeń wojewody - wydanych 13 grudnia zeszłego roku - zmieniających nazwy: z Krystyny Matysiakówny na Władysława Stasiaka oraz z Józefa Chmiela na ppłk. Wacława Lipińskiego.