W 2017 r. w Polsce po raz kolejny zanotowano spadek liczby incydentów antysemickich. Doszło do 73 takich przypadków, podczas gdy w 2016 r. było ich 101, a w 2015 roku 167 – wynika z opublikowanego w piątek raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Jak wynika z dokumentu, 73 incydenty zarejestrowane w Polsce w ub.r. to w znacznej większość różne formy mowy nienawiści, graffiti i napisy, także w sieci. W 12 przypadkach chodziło o obelgi i groźby przeciw osobom pochodzenia żydowskiego. Trzy sprawy dotyczyły fizycznych ataków, a w przypadku dwóch doszło do uszkodzenia mienia.

Raport dotyczy antysemityzmu także w innych krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z dokumentem w 2017 r. w Niemczech według oficjalnych danych doszło do 1 504 "przestępstw o podłożu politycznym z motywem antysemickim". Była to najwyższa liczba od 2014 roku. We Francji z kolei według oficjalnych danych zanotowano 311 incydentów antysemickich i ta liczba znacznie spadła od 2015 roku, gdy miało miejsce 808 takich przypadków.

Unijna agencja informuje, że dane dotyczące poszczególnych krajów "zasadniczo nie są porównywalne", m.in. dlatego że są gromadzone przy użyciu różnych metod i pochodzą z różnych źródeł w państwach członkowskich UE.

Agencja Praw Podstawowych jest agencją UE, powołaną w 2007 roku z siedzibą w Wiedniu. Doradza instytucjom UE i rządom krajowym w kwestiach dotyczących praw podstawowych takich jak: dyskryminacja, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, rasizm i ksenofobia, ochrona danych, prawa ofiar przestępstw i prawa dzieci.