Urząd Miasta Krakowa (UMK) prowadzi dodatkowy nabór do obwodowych komisji wyborczych. Do pracy w komisjach w II turze wyborów potrzeba jeszcze ok. 100 osób. Braki kadrowe są spowodowane rezygnacją członków komisji z I tury wyborów samorządowych.

„Jesteśmy w trakcie uzupełniania, osoby zainteresowane zgłaszają się, choć nie jest to +oszałamiający+ napływ zgłoszeń” – powiedział w piątek PAP Tomasz Róg z Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK. Wyraził nadzieję, że braki nie spowodują paraliżu II tury wyborów.

Jak wyjaśnił, „fala” rezygnacji członków komisji z I tury wyborów rozpoczęła się we wtorek. Łącznie zrezygnowało ok. 200 osób. Powodem braków kadrowych w komisjach wyborczych jest – zdaniem Roga – niskie wynagrodzenie za pracę oraz związana z długim weekendem zmiana planów dotychczasowych członków komisji.

W Krakowie jest 894 obwodowych komisji wyborczych: 447 dziennych, przeznaczonych do przeprowadzenia głosowania oraz 447 komisji nocnych, które ustalają wyniki. W I turze wyborów w komisjach pracowało 5,1 tys. osób. Większość komisji miała skład minimalny, czyli pięcioosobowy. Sporadycznie zdarzają się komisje dziewięcioosobowe.

„Problem jest w komisjach ze składem minimalnym. Tu każda rezygnacja powoduje konieczność uzupełnienia. W komisjach siedmio-, ośmioosobowych, jakie często są w mniejszych gminach, rezygnacja jednego członka nie wymaga uzupełnienia” – powiedział Tomasz Róg.

Szeregowy członek komisji otrzymuje wynagrodzenie 150 zł netto, z-ca przewodniczącego komisji – 165 zł, a przewodniczący komisji – 190 zł. Członek komisji dziennej pracuje od 12 do 15 godzin, a członek komisji nocnej – kilka godzin.

Członkiem komisji obwodowej w Krakowie musi być pełnoletni mieszkaniec województwa małopolskiego (dopisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin w woj. małopolskiego).

Zgłoszenia UMK przyjmuje do soboty. Zgłoszenia należy przesyłać w wersji elektronicznej wybierając rodzaj komisji wyborczej: ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (obsługa wyborców w dzień głosowania) lub ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (liczenie głosów po zakończeniu głosowania). Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Wzór zgłoszenia należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: OR-03@um.krakow.pl.

Zgłoszenia osobiste są przyjmowane w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4, w pokoju numer 307.(PAP)

Autor: Beata Kołodziej