Polskie władze wydały w 2017 r. najwięcej spośród wszystkich krajów UE pozwoleń na pobyt dla imigrantów. Było ich prawie 700 tys. - wynika z danych Eurostatu. Większość z nich została przyznana Ukraińcom.

Chodzi o pozwolenia na pierwszy pobyt dla cudzoziemców spoza UE, którzy przyjeżdżają do danego kraju w różnych celach: zarobkowych, rodzinnych czy edukacyjnych.

Według zestawienia, które zamieszczono na stronach internetowych unijnego biura statystycznego, Polska wydała w 2017 roku co piąte takie zezwolenie w skali całej UE (22 proc. - 683 tys.). Na drugim miejscu pod tym względem były Niemcy - dwa razy większy i dużo bogatszy kraj wydał 535 tys. zezwoleń (17 proc. w całej UE), później Wielka Brytania (517 tys. - 16 proc.), Francja (250 tys. - 8 proc.) oraz Hiszpania (321 tys. - 7 proc.).

Biorąc pod uwagę wielkość populacji, na pierwszym miejscu uplasowała się malutka Malta (23 zezwolenia na tysiąc mieszkańców), na drugim - trochę większy Cypr (22), a na trzecim miejscu - Polska (18). Dla całej UE średnia pod tym wglądem wynosi 6 zezwoleń na tysiąc osób.

Przyglądając się bliżej danym dotyczącym Polski, można zauważyć, że najwięcej zezwoleń - 597 tys. - zostało wydanych ze względu na zatrudnienie. W tej kategorii to aż 59 proc. wszystkich zezwoleń tego rodzaju w całej UE. Innymi słowy Polska była głównym krajem docelowym emigracji zarobkowej.

Wielka Brytania była z kolei krajem, gdzie wydano najwięcej procentowo pozwoleń na pobyt związany z edukacją - 180 tys., co stanowi prawie 35 proc. w skali całej UE.

Z kolei Niemcy przodują w wydawaniu zgód z powodów rodzinnych - 157 tys., czyli 19 proc. w skali Unii; na drugim miejscu pod tym względem plasuje się Hiszpania (126 tys. - 15 proc.), później Włochy (113 tys. - 14 proc.) oraz Zjednoczone Królestwo (101 tys. - 12 proc.).

W Polsce spośród wszystkich wydanych zezwoleń 87 proc. dotyczyło zatrudnienia (najwyższy odsetek w całej UE). Na nieco mniejszą skalę na emigrację zarobkową wydawały zezwolenia władze Litwy (74 proc. wszystkich zezwoleń na pobyt zostało wydanych z tego powodu), Chorwacji (72 proc.) oraz Słowenii (62 proc.).

Dane Eurostatu potwierdzają to, co widać i słychać na polskich ulicach. Największą liczbę zezwoleń na pobyt otrzymywali w skali całej UE Ukraińcy - 662 tys. w 2017 r., z czego 88 proc. w Polsce. Na drugim miejscu byli Syryjczycy - 223 tys., z czego prawie dwie trzecie w Niemczech, a na trzecim Chińczycy (włączając tych z Hongkongu) 193 tys., z czego prawie połowa osiedliła się w Wielkiej Brytanii.

Sporo pozwoleń na pobyt otrzymali również imigranci z Indii (163 tys. - 44 proc. z nich w Wielkiej Brytanii), Stanów Zjednoczonych (147 tys. - ponad połowa w Wielkiej Brytanii) oraz Maroka (108 tys. - 41 proc. w Hiszpanii) i Afganistanu (87 tys. - 61 proc. w Niemczech). Prawie połowa wszystkich pozwoleń na pobyt wydanych po raz pierwszy popłynęła do obywateli tych siedmiu krajów.

W przypadku Polski po Ukraińcach na drugim miejscu znaleźli się Białorusini (42,8 tys.), a na trzecim obywatele Mołdawii (7,8 tys.).

Powody wyjazdu z ojczyzny do UE są różne w zależności od narodowości. Wśród Ukraińców dominuje praca (88 proc.), Chińczycy przyjeżdżają głównie po edukację (65 proc.), Marokańczycy z powodów rodzinnych (67 proc.). Inne powody, zwłaszcza humanitarne, status azylanta, dominowały wśród Afgańczyków (92 proc.), Irakijczyków (75 proc.) oraz Syryjczyków (71 proc.).