We wtorek sekretarz stanu w MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk wziął udział w XIX edycji Forum Polsko-Niemieckiego w Berlinie zorganizowanego pod hasłem „Polska i Niemcy – wspólnie dla silnej Europy” przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) i przy wsparciu ministerstw spraw zagranicznych Polski i Niemiec.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum była przyszłość i szczególna wartość Unii Europejskiej. W obradach wielokrotnie podkreślano, iż w obliczu wyzwań zglobalizowanego świata wiele nadziei pokłada się we wspólnych polsko-niemieckich inicjatywach oraz w partnerskiej i konstruktywnej współpracy służącej wzmocnieniu Europy. Dyskusjom panelowym towarzyszyły spotkania ekspertów z Polski i Niemiec w grupach roboczych.

Wiceszef polskiej dyplomacji otworzył Forum wspólnie z ministrem stanu w MSZ RFN Michaelem Rothem oraz wziął udział w dyskusji panelowej pt. „Stosunki polsko-niemieckie w 2018 r. – dokąd zmierzamy?”

W swoim wystąpieniu wiceminister Szynkowski vel Sęk podkreślił znaczenie dobrych stosunków polsko-niemieckich. Zwrócił jednocześnie uwagę, że powinniśmy rozmawiać szczerze - także na trudniejsze tematy. Podczas dyskusji panelowej poruszono natomiast kwestie stosunków z Rosją, polityki energetycznej oraz relacji transatlantyckich. Wiceszef MSZ podziękował także tym politykom niemieckim, którzy wykazują zrozumienie dla polskiego stanowiska wobec Rosji i w kwestii Nord Stream. Zaznaczył jednak, że za słowami solidarności powinny iść także konkretne działania niemieckiego rządu.

Reklama

W dyskusji uczestniczyli ponadto przewodniczący polsko-niemieckich grup parlamentarnych w Sejmie i w Bundestagu - Bartłomiej Wróblewski i Manuel Sarrazin (Sojusz 90 / Zieloni), posłowie Marek Krząkała i Dietmar Nietan (SPD), a także konsul generalna RFN w Gdańsku Cornelia Pieper. Tegoroczne Forum zakończyła dyskusja z udziałem obu prezydentów – Andrzeja Dudy i Franka-Waltera Steinmeiera zatytułowana „Europa 1918-2018: historia z przyszłością?”.

Forum Polsko-Niemieckie zostało powołane na podstawie „Wspólnego oświadczenia o rozwoju stosunków pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec” z 1976 r. W celu pogłębienia wzajemnego zrozumienia i współpracy uzgodniono, że forum przyjmie formę regularnych spotkań polityków, naukowców, ekonomistów oraz publicystów z obu krajów. Znaczenie Forum Polsko-Niemieckiego potwierdzone zostało także w Traktacie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. Od 2014 r. organizatorem Forum jest FWPN.