Podczas prac sejmowych posłowie nie wnieśli poprawek, jednak podczas drugiego czytania projektu kluby PO, Nowoczesna i PSL zapowiedziały, iż nie poprą ustawy. Zdaniem Kazimierza Plocke (PO) zaproponowane przepisy nie zachęcają do zawierania umów ubezpieczeniowych od suszy. Ewa Lieder (Nowoczesna) wskazała, że nie było konsultacji, więc nie wiadomo czy firmy ubezpieczeniowe i rolnicy będą zainteresowani nowym rozwiązaniem. Natomiast Marek Sawicki (PSL) uważa, że nowelizacja ta ma charakter działań pozornych, a dla rozwiązania problemu ubezpieczeń rolnych w naszym kraju potrzebny jest kompleksowy program.

W rezultacie za ustawą głosowało 262 posłów, 154 było przeciw, a dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy umożliwią rolnikom ubezpieczenie upraw rolnych również od ryzyka suszy, przy zachowaniu 65 proc. dopłaty do składki z budżetu państw. Resort rolnictwa zaproponował nowy sposób wypłaty odszkodowania w przypadku ryzyka suszy. Chodzi o to, że producenci rolni, którzy będą chcieli się ubezpieczyć od tego ryzyka, sami będą mogli wybrać poziom zmniejszenia odszkodowania o: 20, 25 albo 30 proc. sumy ubezpieczenia w zamian za niższą składkę.

Obecnie firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać upraw od suszy, tłumacząc się zbyt dużym ryzykiem, a rolnicy nie są zainteresowani wykupem polis, bo są one zbyt drogie.

Nadal zostanie zachowany udział własny rolnika w ubezpieczeniu upraw na poziomie 10 proc. wartości szkody w przypadku ubezpieczeń od wszystkich ryzyk, z wyłączeniem suszy.

Krajowe przepisy zobowiązują rolnika do ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni swoich upraw, na które otrzymuje on dopłaty bezpośrednie. W Polsce jest ponad 14 mln hektarów gruntów ornych; w 2017 r. ochroną ubezpieczeniową objęto 3,3 mln ha upraw rolnych. Resort rolnictwa, wprowadzając nowe przepisy liczy na zwiększenie powierzchni ubezpieczonych upraw w 2020 r. do 7 mln ha.

W tegorocznym budżecie na wydatki na ubezpieczenia rolne jest ok. 850 mln zł, w 2019 r. na ten cel przewidziano ok. 660 mln zł.

Teraz ustawa trafi do prac w Senacie (PAP)

autor: Anna Wysoczańska