Do zwolenników obecnego rządu zaliczyło się 39 proc. respondentów, jako jego przeciwnicy określiło się 29 proc.; obojętność zadeklarowało 27 proc. - wynika z sondażu CBOS. 47 proc. badanych wyraziło zadowolenie z tego, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki, niezadowolonych było 34 proc.

W porównaniu z sondażem z września grupa zwolenników obecnego rządu - wynosząca w październiku 39 proc. - zmniejszyła się o 2 punkty proc. Grupa przeciwników gabinetu premiera Morawieckiego (29 proc.) zwiększyła się w stosunku do poprzedniego sondażu o 7 punktów proc. Obojętnych wobec rządu (27 proc.) było w październiku o 5 punktów proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu. Z kolei odpowiedź "trudno powiedzieć" na pytanie o stosunek do rządu wybrało w październiku 5 proc. respondentów (bez zmian).

Od września - podaje CBOS - pogorszył się społeczny odbiór Mateusza Morawieckiego. Zadowolenie z tego, że to on kieruje rządem wyraziło 47 proc ankietowanych, czyli o 2 punkty proc. mniej niż we wrześniu. Niezadowoleni to 34 proc. ankietowanych, czyli o 6 punktów proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. 19 proc. ankietowanych nie wyraziło w tej kwestii zdania (4 punkty proc. mniej niż w poprzednim sondażu).

Pozytywnie wyniki działalności rządu premiera Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy oceniło 50 proc. respondentów - o 3 punkty proc. mniej niż poprzednio. Krytyczną ocenę wystawiło 32 proc. badanych - o 3 punkty proc. więcej niż we wrześniu. Zdania w tej kwestii nie wyraziło 18 proc. badanych (bez zmian).

CBOS zapytał też o ocenę polityki gospodarczej rządu. Szanse poprawy sytuacji gospodarczej w wyniku działań obecnego gabinetu dostrzega 50 proc. badanych - 1 punkt proc. mniej niż we wrześniu. Sceptycznie podchodzi do tego 35 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt proc.). Zdania nie wyraziło 15 proc. badanych (bez zmian).

CBOS zwraca uwagę, że po kilkumiesięcznym okresie stabilizacji notowania rządu Mateusza Morawieckiego się pogorszyły. Jak zauważa ośrodek, przybyło przeciwników obecnego gabinetu i samego premiera. Tym samym - jak wskazuje CBOS - notowania rządu zbliżyły się do tych, jakie miał gabinet Beaty Szydło pod koniec swojego urzędowania.

"Charakter zmian (...) uprawdopodabnia tezę, że do pogorszenia wizerunku premiera i notowań rządu w jakiejś mierze przyczyniła się publikacja rozmów z restauracji +Sowa i Przyjaciele+ z udziałem Mateusza Morawieckiego. Polaryzowaniu się postaw wobec rządu sprzyja ponadto kampania przed wyborami samorządowymi, w którą zaangażowany jest premier" - czytamy w komentarzu CBOS.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4–11 października 2018 roku na liczącej 1079 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

autor: Maciej Zubel