Na spotkaniu przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej w Koszycach marszałek Sejmu Marek Kuchciński skonstatował w sobotę, że groźba zastosowania wobec Polski i Węgier artykułu 7 traktatu UE jest ingerencją w wewnętrzne sprawy państw członkowskich.

"Na to zgody być nie może" – powiedział Kuchciński.

"Istnieje zgodność miedzy nami, że musimy uczynić wszystko, co możliwe, żeby instytucje Unii Europejskiej działały zgodnie z zakresem swoich kompetencji, wynikających z traktatów" – stwierdził marszałek.

Jak powiedział Kuchciński, "jest potrzeba, byśmy w dyskusji nad przyszłością UE, w poszukiwaniu recepty na wzmocnienie Unii wobec działań osłabiających jej jedność, zastanowili się nad funkcjonowaniem instytucji europejskich".