Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaproponowało nowelizację ustawy, która dotychczas nie zabezpieczała finansowania dla państwowych instytutów.
Od kilku miesięcy w DGP piszemy o kłopotach finansowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) oraz Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG). Jak zapowiadaliśmy kilka tygodni temu, resort kierowany przez Marka Gróbarczyka dostrzegł powagę sytuacji i zaproponował zmianę ustawy – Prawo wodne. Projekt nowelizacji zawisł właśnie na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Do piątku ma być konsultowany.
Najważniejsza zmiana dla obu instytutów jest taka, że w zakresie służby państwowej będą one finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. W przypadku IMGW i PIG bowiem pośrednie finansowanie od tego roku poprzez Wody Polskie skończyło się katastrofą. Dofinansowanie dla PIG zamknęło się w 1,93 mln zł, podczas gdy zadania służby hydrologicznej na ten rok wyceniono na 37,4 mln zł. W IMGW skończyło się na 35,87 mln zł, choć niezbędny roczny budżet tej jednostki to ok. 95 mln zł.
W projekcie noweli czytamy wprost: „Aktualnie sytuacja finansowa IMGW wskazuje na utratę płynności finansowej i istnieje realne ryzyko zawieszenia działalności służby hydro meteo”. Przypomnijmy, że do obowiązków IMGW należy ochrona meteorologiczna lotnictwa cywilnego. Jej brak mógłby spowodować zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Polską.
Dalej w projekcie nowelizacji czytamy również, że resort nie ma wątpliwości, iż Wody Polskie nie są w stanie przekazać w tym roku służbom dodatkowych pieniędzy, dlatego podstawowym źródłem finansowania tych jednostek ma być budżet państwa – są to bowiem służby państwowe i ich działalność musi być ciągła i stabilna. „Z uwagi na umiejscowienie służb państwowych w instytutach badawczych, to jest w jednostkach pozostających poza sektorem finansów publicznych, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej będzie przekazywał IMGW oraz PIG środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie działalności służb państwowych w formie dotacji celowych” – czytamy w projekcie.
– Projekt zmian, które zostały zaproponowane w noweli prawa wodnego, odbieramy bardzo pozytywnie. Z nadzieją odczytujemy fakt, że finansowanie działalności m.in. państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej odbywać się będzie z budżetu państwa – mówi nam Katarzyna Bieniek, rzeczniczka IMGW. Dodaje, że zarówno resort, jak i Wody Polskie „dokładają wszelkiej staranności, żeby środki na bieżącą działalność zostały zabezpieczone”. Po szczegóły odesłała nas do ministerstwa, podobnie zresztą jak Wody Polskie. Tych jednak wczoraj nie otrzymaliśmy. Nie wiadomo zatem, ile pieniędzy przewiduje się rocznie dla służb państwowych od 2019 r.