Nowe święto państwowe, debata nad obowiązkiem szczepień i kolejne zmiany podatkowe. 69. Posiedzenie Sejmu zaowocowało przyjęciem 15 ustaw. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Urzędnicy wypełnią PIT za podatnika

To założenie rządowego projektu „Twój E-PIT”. Ministerstwo Finansów kończy z tradycyjną formą przesyłania rocznych deklaracji podatkowych. Obejdzie się także bez wypełniania formularza przez internet. Już w 2019 roku urzędnicy KAS przygotują za podatników deklaracje PIT-37 i PIT-38. KAS automatycznie przygotuje i udostępni zeznania wersji elektronicznej w oparciu o informacje zawarte w ubiegłorocznych deklaracjach i te, uzyskane od płatników. „Twój e-PIT" będzie dostępny dla podatników przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z poszczególnych pozycji informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A).

Podatnicy będą mieli do niego wgląd od 15 lutego. Po stronie podatnika zostanie jedynie wprowadzenie ewentualnych zmian np. tych, dotyczących preferencji podatkowych lub całkowite odrzucenie deklaracji przygotowanej przez KAS. Jeżeli podatnik nie zrobi nic, PIT przygotowany przez urząd zostanie uznany za zaakceptowany z końcem okresu rozliczeniowego. Przedsiębiorcy także unikną kilku obowiązków podatkowych. W kolejnych latach rząd planuje zobligować urzędników do wypełniania w imieniu podatników zeznań PIT-36 i PIT-36L. Informacje, na podstawie których będą wypełniane zeznania, zostaną rozszerzone o dane m.in. z rejestrów ZUS (dane dotyczące przychodu, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (dane dotyczące ulgi na dzieci).

Nowa forma oszczędzania na emeryturę

Czyli Pracownicze Plany Kapitałowe. Zgodnie z założeniem projektu, każdy zatrudniony będzie miał możliwość oszczędzania na cele emerytalne - część wynagrodzenia pracodawca odprowadzi do funduszu gromadzącego i pomnażającego kapitał. Pozostała część wpłat na indywidualne konta pochodzić będzie od pracodawcy oraz od państwa. Jak uzasadnia ustawodawca, pomysł zrodził się z problemu „niewystarczającego systemu zabezpieczenia społecznego” a jego celem jest także poprawienie kondycji finansów publicznych. Program będzie przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Uczestnictwo w PPK będzie dobrowolne. Co istotne, rząd podkreśla, środki gromadzone w funduszach będą własnością oszczędzających.

Emerytura bez podatku powraca

Chodzi o forsowany od miesięcy projekt PSL. Szef ugrupowania, Władysław Kosiniak-Kamysz złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy "Emerytura bez podatku", pod którym podpisało się ponad 140 tys. obywateli. "Wspólnie z komitetem obywatelskim składamy dzisiaj w Sejmie inicjatywę ustawodawczą Emerytura bez podatku, najważniejszą ustawę w tej kadencji parlamentu dla polskich emerytów i rencistów" – mówił Kosiniak-Kamysz dla PAP. "Wejście w życie ustawy spowoduje, iż emeryci i renciści będą otrzymywać świadczenia w wysokości emerytur/rent w kwocie brutto" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Budżet na 2019 do komisji

Priorytetowym celem zawartym w projekcie ustawy budżetowej jest zabezpieczenie środków na kontunuację wypłaty świadczeń tj. 500 plus, 300 zł na wyprawkę szkolną itp. Do innych wydatków należy m.in. podniesienie płac pracownikom tzw. budżetówki, wzrost renty socjalnej, waloryzacja rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów i zabezpieczenie większej kwoty na obronność niż dotychczas. Strona dochodowa projektowanego budżetu uwzględnia zaś wprowadzenie nowej 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rząd przewiduje, że w 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosą 386,9 mld zł, wydatki 415,4 mld zł, PKB wzrośnie o 3,8 a inflacja nie przekroczy 2,3 proc. Deficyt sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 1,8 proc.
Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Obowiązek szczepień do likwidacji?

Sejm skierował obywatelski projekt przewidujący likwidację obowiązku szczepień ochronnych proponując wprowadzenie zasady dobrowolności do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt zakłada możliwość doraźnego nakładania przez ministra zdrowia lub wojewodę obowiązku szczepień w razie zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Inicjatorem nowelizacji ustawy jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP".

Nowe kategorie dokumentów publicznych

Parlamentarzyści przegłosowali ustawę o dokumentach publicznych, która m.in. wprowadza trzy kategorie takich dokumentów. Kluczowym punktem projektu jest uprawnienie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa do wytwarzania wszystkich blankietów dokumentów publicznych. W projekcie zaproponowano też trzy kategorie dokumentów publicznych. Do pierwszej zaliczono dokumenty najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa tj. dowody osobiste, paszporty etc. W drugiej kategorii znalazły się dokumenty istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym m.in. dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości. Trzecią kategorią objęto dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym m. in. koncesje i licencje.

Inne decyzje Sejmu

Będzie nowe święto państwowe. Decyzją parlamentarzystów 19 października będzie Narodowym Dniem Pamięci Kapłanów Niezłomnych. Będzie ono, jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, „wyrazem hołdu dla kapłanów, którzy swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej Ojczyzny - Polski”. Izba podczas posiedzenia nie wybrała nowego Rzecznika Praw Dziecka. Kandydatura Agnieszki Dudzińskiej nie uzyskała bezwzględnej większości głosów i została odrzucona, w związku z czym procedura wyboru zostanie przeprowadzona ponownie.

Kolejne posiedzenie Sejmu planowane jest na 23-24 października. Sprawdź także, nad czym debatowali posłowie podczas poprzednich obrad>>>