Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu, oszczędność czasu i pieniędzy zakłada projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu, który przyjęła Rada Ministrów - podało we wtorek Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Jak wskazano, celem ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, autorstwa MPiT, jest rozwijanie tzw. gospodarki cyfrowej, ograniczenie używania „papieru”, a także oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców i instytucji publicznych.

Zmiany, jak wyjaśniono, wynikają z przepisów UE i wpisują się w realizację rządowego programu od papierowej do cyfrowej Polski.

"Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu, łatwiejsze archiwizowanie dokumentów, oszczędność czasu i pieniędzy to tylko niektóre efekty wejścia w życie nowych przepisów" – podkreśliła, cytowana w komunikacie, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 18 kwietnia 2019 r. "Zamawiający muszą być przygotowani na odbiór faktury w postaci dokumentu elektronicznego o określonej przepisami strukturze" - wskazano.

Zgodnie z unijną dyrektywą faktury elektroniczne dla zamówień publicznych będą miały odpowiedni format, co oznacza, że będzie to faktura ustrukturyzowana - czytamy. Zaznaczono, że umożliwi to automatyczne przetwarzanie faktur przez systemy informatyczne, bez potrzeby uczestnictwa pracownika w tym procesie. "W przeciwieństwie do faktur w formacie PDF czy papierowych, które wymagają ręcznego wprowadzania danych do systemu księgowego" - wyjaśniono.

Jak podano, dla przedsiębiorców i jednostek publicznych zostanie uruchomiona specjalna platforma do obiegu faktur ustrukturyzowanych, z której będzie można bezpłatnie korzystać przez stronę internetową.

"Platforma elektronicznego fakturowania będzie służyć do przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych. Nowe narzędzie pozwoli też na przetwarzanie i udostępnianie informacji związanych z realizacją tych zamówień" – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceszef resortu przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

Inne ustrukturyzowane dokumenty to, jak wyjaśniono, zamówienie dostawy, awizowanie dostawy, potwierdzenie dostawy, faktura korygująca, nota księgowa.

Nowe rozwiązania wprowadzają dla wykonawców możliwość wystawiania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Natomiast dla zamawiającego - obowiązek odbioru od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Efektem tego rozwiązania ma być wzrost stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych - oceniono.

"Dla przedsiębiorców oznacza to skrócenie czasu obsługi transakcji, a w praktyce może pozwolić także na przyspieszenie terminów płatności" - zaznaczył Kościński. Dodał, że korzystanie z platformy będzie bezpłatne. "Przed 1 sierpnia 2019 r. zamawiający nie będzie miał obowiązku przyjmowania przez platformę faktur o wartości poniżej 30 tys. euro" – wyjaśnił wiceszef MPiT.

Platforma elektronicznego fakturowania ma też, jak podano, umożliwić przesyłanie dokumentów nie tylko w kraju, ale też przy pomocy systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL – międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli. "Rozwiązanie to ułatwi polskim przedsiębiorcom uczestnictwo w zamówieniach publicznych organizowanych w innych krajach Unii Europejskiej" - oceniono. Dodano, że obowiązek e-fakturowania przełoży się na wzrost cyfryzacji sektora publicznego w Polsce i korzystnie wpłyną na rozwój systemu płatności bezgotówkowych.