KE opublikowała projekt budżetu UE na 2019 r. w maju. Unijni ambasadorowie wypracowali polityczne porozumienie w tej sprawie jeszcze w połowie lipca. Teraz stanowisko stolic do dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim zostało oficjalnie zatwierdzone.

Projekt budżetu UE na 2019 r. zawiera w odniesieniu do każdego finansowanego programu dwie kwoty: zobowiązania i płatności. Zobowiązania odnoszą się do środków, które można zapisać w umowach w danym roku, płatności zaś to środki faktycznie wypłacone.

W przedstawionym przez Komisję projekcie budżetu UE na 2019 r. zapisano środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro (3 proc. więcej niż w 2018 r.) oraz środki na płatności w wysokości 149 mld euro (3 proc. więcej niż w 2018 r.). Wtorkowe stanowisko Rady UE przewiduje, że zobowiązania wyniosą 164 mld euro (wzrost o 2,09 proc. w porównaniu z br.), a płatności 148,2 mld euro (wzrost o 2,34 proc.).

"To dobrze wyważona pozycja z silnym poparciem ze strony państw członkowskich. Rada chce przeznaczyć odpowiednie zasoby na wsparcie priorytetów i programów UE. Dodatkowe fundusze są przewidziane w kilku obszarach, w tym na zarządzanie przepływami migracyjnymi" - podkreślił cytowany w komunikacie minister finansów sprawującej prezydencję Austrii Hartwig Loeger.

Większe środki mają pójść na badania naukowe i innowacje (program Horyzont 2020, +5,79 proc.), wymianę młodzieży (program Erasmus+, dodatkowe 10,37 proc.), inwestycje w infrastrukturę (instrument "Łącząc Europę", +26,46 proc.) oraz działania w zakresie środowiska i klimatu (program LIFE, +5,20 proc.).

Przewidziano również więcej pieniędzy w obszarze migracji. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji otrzyma 1,1 mld euro (+55,80 proc. w porównaniu z 2018 r.); UE ma też wyasygnować dodatkowe środki na działania wzdłuż środkowo-śródziemnomorskiej trasy migracyjnej oraz na Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji.

Propozycja ze strony stolic będzie przedstawiona europosłom na wrześniowym posiedzeniu plenarnym. PE ma przyjąć swoje poprawki do przyszłorocznego planu wydatków unijnych 24 października. Później zaczną się międzyinstytucjonalne negocjacje w tej sprawie.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)