W dodatku do "Rzeczpospolitej" przygotowywanym we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową szef MON Mariusz Błaszczak został zapytany o stan realizacji programu modernizacji technicznej.

"Nie widzę większych zagrożeń, jeśli chodzi o realizację wydatków zaplanowanych na modernizację techniczną sił zbrojnych. Do końca czerwca 2018 r. zaawansowanie realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2018-2022 wyniosło 91 proc., w tym zawarte umowy 79 proc. planu oraz procedury w toku - 13 proc. planu" - powiedział szef MON.

Reklama

Dopytywany, na ile istotny jest offset i zaangażowanie polskiego przemysłu obronnego w przypadku programów realizowanych z partnerami zagranicznymi, Błaszczak odparł, że przy realizacji programów modernizacyjnych duży nacisk jest kładziony na "zapewnienie oczekiwanego poziomu offsetu oraz poziomu i charakteru współpracy przemysłowej między dostawcą i polskimi podmiotami przemysłu obronnego". "Zależy nam na tym, aby sprzęt dla Wojska Polskiego był produkowany w Polsce" - podkreślił.

"Priorytetem resortu obrony narodowej jest zbalansowana modernizacja wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie rezygnujemy z żadnego z programów modernizacyjnych. W oparciu o określone cele oraz mając na uwadze możliwości budżetowe, pewnym programom nadawany jest szczególny priorytet. Obecnie do tego typu programów należy zaliczyć Homara, programy mające na celu utrzymanie oraz podniesienie zdolności Marynarki Wojennej oraz II fazę Wisły" - czytamy w wywiadzie.

Reklama

Na pytanie, na jakim etapie są negocjacje dotyczące II fazy programu Wisła, szef MON odparł, że przebiegają "zgodnie z planem". "Naszym założeniem dla tej fazy jest jak największa integracja polskich elementów (m.in. pojazdów specjalistycznych, kabin dowodzenia, radarów, elementów łączności) do systemu IBCS/PATRIOT" - powiedział.

Pytany o prace nad system Narew, szef MON podkreślił, że jeżeli chodzi o "prowadzenie fazy analityczno-koncepcyjnej dla wymagania operacyjnego Narew", prace są na finiszu. "Wraz z zakończeniem tej fazy rozpocznie się faza realizacyjna. Dążymy do tego, aby program Narew powiązać z programem Wisła" - dodał. Jak tłumaczył, "jednym z możliwych rozwiązań jest skierowanie zamówienia na system Narew do polskiego przemysłu obronnego z jednoczesną współpracą z partnerem zagranicznym, który dostarczy brakujące w polskim przemyśle obronnym zdolności dotyczące komponentu rakietowego".

Szef MON odniósł się również do trwającego od poniedziałku Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Podkreślił, że daje on możliwość zaprezentowania "potencjału polskiego przemysłu obronnego, nawiązania relacji biznesowych oraz kontaktów z przedstawicielami przedsiębiorstw z całego świata". Szef MON przypomniał, że podczas ubiegłorocznych targów podpisano "wiele znaczących umów i cennych porozumień". "Głęboko wierzę, że podczas tegorocznej edycji międzynarodowego salonu w Kielcach również będziemy mieli wiele powodów do satysfakcji, a przyszłość pokaże, że podpisane umowy zaprocentują, co będzie widoczne w postaci kolejnych kontraktów zawieranych w tym roku, a także w następnych latach" - powiedział minister obrony.