Nasz dług wobec żołnierzy II wojny światowej będziemy spłacać nie tylko pamięcią, ale także pracą na rzecz budowania silnej Polski - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście odczytanym podczas uroczystości z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP.

"Dziś oddajemy wam cześć i dziękujemy za to wszystko, co zrobiliście dla ojczyzny nie tylko z bronią w ręku, ale także stojąc na straży podstawowych wartości, które przekazywaliście młodszym generacjom Polek i Polaków" - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście odczytanym w niedzielę w Warszawie przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

Szef PiS przypomniał, że wielu ze służących na Zachodzie nie miało dokąd wracać, a tych, którzy powrócili, spotkały liczne represje. "Na wielu z tych, którzy walczyli w kraju czekały skrytobójcza kula i dół śmierci, tortury bestialskiego śledztwa i wieloletnie, ciężkie więzienia, utrata zdrowia, poniewierka oraz trudności ze znalezieniem pracy" - przypomniał Kaczyński.

Jak mówił, żołnierze II wojny światowej są dla współczesnych takimi samymi bohaterami, jakimi dla żyjących w II RP byli uczestnicy powstania styczniowego. "Będąc kontynuatorami tradycji walki o wolność Polski, pełnicie państwo funkcję swoistej Arki Przymierza między dawnymi i młodszymi laty" - ocenił. "I tak jak dla waszego pokolenia i pokolenia waszych rodziców, żołnierze styczniowego zrywu byli przykładem patriotyzmu, poświęcenia, ofiarności i heroizmu, tak wy dla kolejnych pokoleń jesteście wzorem umiłowania rodzinnego kraju i wiernej służby Polsce" - napisał prezes PiS.

Jak zaznaczył, "nasz dług - w obliczu tej ceny, jaką tylu z żołnierzy II wojny światowej musiało zapłacić za wierność - jest jeszcze większy". "Myślę, że mogę w imieniu wielu Polaków obiecać wam, że ten dług będziemy spłacać nie tylko pamięcią o waszym męstwie, ale także naszą powszechną pracą dla ojczyzny, pracą na rzecz zbudowania silnej, zasobnej i sprawiedliwej Polski" - podkreślił Kaczyński.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński w liście odczytanym przez sekretarza stanu w MSWiA Krzysztofa Kozłowskiego zaznaczył, że Zjazd Weteranów jest "wyrazem wdzięczności dla kombatantów za trud, wysiłek i przelaną krew". "Ja również przyłączam się do tych podziękowań. Dzięki państwa bohaterstwu mogę dziś żyć w niepodległej Rzeczpospolitej, kraju bezpiecznym i przyjaznym" - podkreślił zwracając się do weteranów.

Minister przypomniał, że uroczystość jest również wyrazem hołdu dla tych, którzy "w walce o wolność naszej ojczyzny poświęcili to, co mieli najcenniejsze, czyli własne życie". "Wiemy jak wielka to była ofiara, dlatego pamiętamy i pamiętać chcemy o prawdziwych polskich bohaterach. Oddajemy należną im cześć i pokazujemy, że Rzeczpospolita nie zapomniała o tych, którzy przelali krew za wolność. Nie byłoby nas, gdyby nie ich czyny" - zaznaczył dodając, że nadchodząca rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości, "przypomina, że wolna Polska nie jest nam dana raz na zawsze".

Szef Urzędu ds. Kombatantów podkreślił, że ze sceny Teatru Polskiego - gdzie miała miejsce uroczystość - wielokrotnie padały słowa, które w "Wyzwoleniu" w usta Konrada włożył Stanisław Wyspiański - "Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą". "Państwa pokolenie, pokolenie weteranów walk o niepodległość wierzyło w te słowa i powtarzało jak modlitwę - daj nam Polskę żywą. I Bóg tej modlitwy płynącej z ust Wyspiańskiego i każdego walczącego o wolność wysłuchał" - mówił Kasprzyk.

Jak zaznaczył nie byłoby tej "żywej Polski", wolnej i suwerennej, gdyby nie ich ofiara, determinacja, poświęcenie. "I dlatego dzisiaj każdy z nas kłania się państwu raz jeszcze bardzo nisko i dziękuje, że nie tylko powtarzaliście tę modlitwę konradowską, ale że czynem orężnym przywracaliście Polskę żywą. Polskę, którą otrzymaliśmy od was w darze i którą chcemy przekazać następnym pokoleniom" - powiedział.

"Wszyscy połączeni jesteśmy jedną myślą i ideą, której na imię niepodległość. Ale nigdy, by się tak nie stało, gdyby nie wasza wiara, nadzieja i miłość, miłość do Boga, miłość do ojczyzny. Za to, że nie utraciliście tych cnót, my młodsze pokolenie i pokolenia, które przyjdą, stokrotnie dziękujemy" - podkreślił Kasprzyk.

Podczas uroczystości, która była częścią programu Światowego Zjazdu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wręczone zostały Medale Pro Bono Poloniae. Okolicznościowe wyróżnienie przyznawane przez szefa Urzędu ds. Kombatantów przekazano po raz pierwszy.

Jego ideą jest uhonorowanie "osób fizycznych i prawnych, posiadających istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie i poza granicami Kraju, kultywowanie oraz popularyzację wiedzy o tradycjach niepodległościowych".

Medalem zostali wyróżnieni: ks. kmdr Janusz Bąk, mjr Lucjan Deniziak, ppłk Ignacy Felczak, gen. bryg. Robert Głąb, płk Edward Zdzisław Głowacki, kpt. Zbigniew Robert Gondek, mjr dr Janusz Kamocki, gen. dyw. Wiesław Kukuła, ppłk Antoni Łapiński, Agnieszka Łesiuk-Krajewska, ppłk prof. Jerzy Majkowski, mjr Maria Eleonora Mirecka-Loryś i ppor. Eugeniusz Niedzielski-Nead.

Otrzymali go również: mjr Bogusław Nizieński, mjr Jadwiga Obrembalska, Marlena Piekarska-Olszówka, kpt. Ewa Ponińska-Konopacka, Andrzej Rozpłochowski, płk Weronika Sebastianowicz, ppłk Bernard Skarbek, ppłk dr Stefania Szantyr-Powolna, prof. Zbigniew Wawer, płk dr Zbigniew Zaborowski, płk Zbigniew Zieliński i mjr prof. Leszek Żukowski.

Medalem Pro Patria szef Urzędu ds. Kombatantów uhonorował natomiast Andrzeja Wernica.

Uroczystości towarzyszył koncert galowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Zabrzmiały podczas niego pieśni, które "towarzyszyły walce Polaków o niepodległość i były pieśniami lat młodzieńczych weteranów".

W Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość RP, który zorganizowano w weekend w Warszawie, uczestniczyło ponad 300 kombatantów z kraju i z 14 państw z czterech kontynentów.

Został on objęty narodowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania Niepodległości. 1 września jest obchodzony Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP.