W raporcie Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) podkreślono, że popyt na nowych pracowników przewyższa liczbę osób dostępnych na rynku, a pracodawcy coraz częściej decydują się na podwyżki wynagrodzenia swoich pracowników, stwarzając zachęty dla pozostania w obecnym miejscu pracy.

Według wyliczeń, średnio na jedno stanowisko niewymagające specjalistycznych kwalifikacji zawodowych zgłasza się obecnie 20 osób, o cztery mniej niż rok wcześniej, a na pozycje dla osób z wyższym wykształceniem - zaledwie sześć zamiast ośmiu, co ogranicza możliwość wyboru właściwego kandydata.

Jednocześnie aż dwie trzecie pracodawców zgłosiło, że odnotowało problemy z zapełnieniem niektórych miejsc pracy.

Reklama

CIPD zaznaczył, że nasilające się problemy na rynku pracy są bezpośrednio związane ze zmniejszonym zainteresowaniem pracą w Wielkiej Brytanii ze strony migrantów z pozostałych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w obliczu przyszłorocznego Brexitu.

W ciągu roku od marca 2017 roku do marca 2018 roku liczba pracowników z Unii Europejskiej przebywających w kraju wzrosła o zaledwie 7 tys. osób, w porównaniu ze wzrostem o aż 148 tys. osób rok wcześniej.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku. Zgodnie z porozumieniem o okresie przejściowym wszystkie dotychczasowe zasady, w tym dotyczące swobody przepływu osób, będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 roku.