Możliwość wznowienia postępowania po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy w tzw. sądowym przyspieszonym trybie w czasie kampanii referendalnej - wprowadza podpisana przez prezydenta nowelizacja ustaw o referendum lokalnym oraz o referendum ogólnokrajowym.

O podpisaniu nowelizacji przez prezydenta poinformowała w środę Kancelaria Prezydencka. Nowela, dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2017 r.

TK - jak przypomniała prezydencka kancelaria - stwierdził wówczas, że w postępowaniach cywilnych dotyczących rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w kampanii referendalnej, toczących się w kilku 24-godzinnych odcinkach czasu (podobnie, jak w trybie wyborczym), w celu realizacji zasady prawdy materialnej należy zapewnić co najmniej możliwość wznowienia postępowania na zasadach ogólnych.

Uchwalona w lipcu br. nowela wprowadza możliwość wznowienia postępowania po postanowieniu sądu wydanym w trybie "referendalnym" w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach itp. w trakcie kampanii referendalnej.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dni od ich ogłoszenia.

Przepisy stanowią, że w czasie kampanii referendalnej, sąd okręgowy rozpoznaje wnioski o wydanie zakazu rozpowszechniania materiałów wyborczych zawierających nieprawdziwe informacje, w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Od postanowienia sądu wydanego w trybie "referendalnym" można złożyć, także w terminie 24 godzin, zażalenie do sądu apelacyjnego (druga instancja), ale zgodnie z dotychczasowymi przepisami potem nie można było jednak złożyć wniosku o wznowienie postępowania. TK zakwestionował ten przepis. (PAP)

autor: Rafał Białkowski