Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie autolustracyjne wobec twórcy Konfederacji Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego - podało w środę Biuro Lustracyjne IPN. Umorzenie nastąpiło z uwagi na cofnięcie przez Moczulskiego wniosku o wszczęcie autolustracji.

Orzeczenie w tej sprawie - jak poinformował prok. Piotr Dąbrowski, który kieruje pracami Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Warszawie - wydano 30 maja 2018 r.

"Sąd Okręgowy w Warszawie (...) umorzył postępowanie autolustracyjne wobec pana Roberta Leszka Moczulskiego (...) z uwagi na cofnięcie przez wymienionego wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego" - podał Dąbrowski.

W komunikacie Biura Lustracyjnego IPN przypomniano, że Leszek Moczulski (właśc. Robert Leszek Moczulski) złożył do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wniosek o wszczęcie wobec niego postępowania lustracyjnego w 1999 r.

"Do wniosku tego dołączył oświadczenie, w którym stwierdził, że nie pracował, nie pełnił służby i nie był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa" - podał IPN i przypomniał, że w tej sprawie Sąd Apelacyjny w 2001 r. wydał orzeczenie, że lustrowany złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Decyzję tę jednak na skutek apelacji zastępcy Rzecznika Interesu Publicznego uchylono w 2002 r.

Biuro Lustracyjne IPN przytoczyło historię postępowania w tej sprawie, m.in. decyzje Sądu Najwyższego w tej sprawie, a także wyrok z 2011 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który uwzględnił skargę Moczulskiego, uznając naruszenie jego prawa do rzetelnego procesu przez ograniczenie dostępu do tajnych akt sprawy.

Sąd Najwyższy na skutek wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2012 r. wznowił postępowanie dot. Moczulskiego i sprawa została przekazana celem rozpoznania do Sądu Okręgowego w Warszawie XII Wydział Karny.

"Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w niniejszej sprawie na 47 rozprawach, bezpośrednio przed zamknięciem przewodu sądowego, udzieleniem głosu stronom oraz wydaniem przez Sąd orzeczenia w niniejszej sprawie, w dniu 18 maja 2018 r. pan Robert Leszek Moczulski wycofał wniosek z dnia 26 marca 1999 r. o wszczęcie postępowania lustracyjnego, a obrońca lustrowanego złożyła wniosek o jego umorzenie" - podał prok. Dąbrowski.