Głosowało 89 senatorów, za przyjęciem ustawy było 66, przeciw 17, a 6 osób wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja zakłada, że liczba centralnych urzędów żeglugi śródlądowej zmniejszy się z ośmiu do trzech. Te będą miały siedziby w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie. Pozostałe dotychczas działające urzędy (w Giżycku, Gdańsku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie i Warszawie) mają zostać przekształcone w delegatury. W urzędach zatrudnionych zostanie dodatkowo 30 osób. Zmiana ma też objąć kwestie finansowo-księgowe.

Jak tłumaczyła podczas posiedzenia senatu wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa, nowelizacja jest konsekwencją ustawy Prawo wodne, które "częściowo nakłada na urzędy żeglugi śródlądowej kompetencje związane z projektowaniem, nadzorem i realizacją inwestycji". Wiceminister dodała też, że zmiany wynikają z analizy raportu Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała, iż "administracja żeglugi śródlądowej jest jedną z najmniej dofinansowanych i najmniej doposażonych".

Reklama

"Dokonujemy przesunięcia. Dotychczas obsługa administracyjna, prawna w zakresie danych osobowych i tych podstawowych elementów administracyjnych była realizowana dla urzędów przez nasze ministerstwo. Przesuwamy te zadania na trzy urzędy centralne, którym będą podporządkowane delegatury. Nie odbieramy tym delegaturom zadań" – podkreśliła Moskwa. Dodała, że reforma ma się odbyć bez generowania dodatkowych kosztów; środki na jej przeprowadzenie zostaną przesunięte z resortu.

Podczas posiedzenia Senatu padły pytania o zasadność lokalizacji centralnych urzędów. Senator Sławomir Rybicki (PO) pytał o merytoryczne podstawy przekształcenia urzędu w Gdańsku w delegaturę. Jak powiedziała Anna Moskwa, było to związane z wielkością urzędu, który jest najmniejszą taką jednostką (zatrudnia trzy osoby), a także z liczbą wykonywanych tam zadań.

Jerzy Czerwiński (PiS) pytał, dlaczego "likwidowane" mają być urzędy w mniejszych miejscowościach "w których stanowią wartość dodaną". Wiceminister Moskwa zapewniła, że urzędy nie będą likwidowane, a przekształcane w delegatury oraz że "w żadnym z tych miast, w którym funkcjonują, nie dojdzie do zmniejszenia ilości etatów".

Dla urzędu w Bydgoszczy mają zostać ustanowione delegatury w Gdańsku, Giżycku i Warszawie, a dla urzędu we Wrocławiu – w Kędzierzynie-Koźlu i Krakowie. Delegatur nie będzie mieć urząd w Szczecinie. Jak wyjaśniono, organ ten zostanie wyodrębniony "z uwagi na specyfikę obecnie funkcjonującej administracji żeglugi śródlądowej w Polsce w zakresie podziału kompetencji i wykonywania niektórych zadań o charakterze centralnym wyłącznie przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie". Chodzi m.in. o obsługę systemu usług informacji rzecznej (RIS) oraz prowadzenie bazy informacji o statkach, członkach załóg statków oraz o stanie śródlądowych dróg wodnych.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka

edytor: Bozena Dymkowska