Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Zdaniem senatorów opozycji marszałek Senatu Stanisław Karczewski w trakcie głosowań złamał regulamin, bo - jak mówili po głosowaniu - Karczewski uniemożliwił im uzasadnienie złożonych przez nich wniosków.

– My zastosowaliśmy możliwości regulaminowe, skróciliśmy niepotrzebną i powtarzającą się w swoich wątkach dyskusję i przeprowadziliśmy głosowanie – powiedział Karczewski. Zarzucił senatorom PO, że zastosowali obstrukcję.

– To złamanie regulaminu, który pozostawia sprawozdawcom oraz wnioskodawcom możliwość zabrania głosu przed ostatecznym głosowaniem – powiedział senator PO Bogdan Klich.