Pierwszym punktem obrad Senatu będzie nowelizacja ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze; po nim Izba zajmie się wnioskiem prezydenta o referendum ws. konstytucji - zdecydowali we wtorek po południu w głosowaniu senatorowie.

Wniosek o zmianę kolejności rozpatrywania punktów zgłosił w imieniu swojego klubu senator Marek Martynowski (PiS). Został on przyjęty w głosowaniu, mimo sprzeciwów senatorów PO, m.in. wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Borusewicz podkreślił, że senatorowie nie są przygotowani do pracy nad tym punktem. Inni senatorowie PO zgłaszali wnioski o przerwę, które również zostały przez Senat odrzucone głosami senatorów PiS.

Pierwszym punktem posiedzenia Senatu - według harmonogramu - miała być debata nad wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy ws. referendum dot. zmian w konstytucji. Mówił o tym także jeszcze w czasie wtorkowego briefingu, poprzedzającego posiedzenie, marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Karczewski informował wtedy, że nowelizacja ustaw o Sądzie Najwyższym i ustroju sądów będzie drugim punktem posiedzenia Senatu, a po zakończeniu debaty i ewentualnym posiedzeniu komisji, odbędzie się nad nim głosowanie.

Potem jednak odbyło się posiedzenie senackiego klubu PiS oraz spotkanie marszałka Senatu z szefem gabinetu politycznego premiera Markiem Suskim; dopiero po nim rozpoczęło się posiedzenie Senatu.

Senatorowie zdecydowali, że wniosek dot. referendum będzie rozpatrywany jako punkt drugi.

Marszałek Senatu poinformował, że bezpośrednio po rozpatrzeniu nowelizacji ustaw sądowych, odbędzie się głosowanie nad tym punktem, o ile nie zostaną zgłoszone w czasie debaty propozycje poprawek. Jeśli poprawki zostaną zgłoszone - mówił Karczewski - głosowanie zostanie przeprowadzone po przerwie w obradach i po przygotowaniu sprawozdania komisji w tej sprawie.

Powiedział też, że po rozpatrzeniu punktu drugiego porządku obrad, zostanie ogłoszona półgodzinna przerwa w obradach i po niej odbędzie się głosowanie nad tym punktem.

Ponadto, marszałek Senatu poinformował, że obecne posiedzenie Senatu może zostać wydłużone o dodatkowy dzień - wtorek 31 lipca.

Nowelizacja ustaw sądowych przewiduje m.in., że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN będzie wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na I prezesa SN niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN, a nie - tak jak obecnie głosi przepis - dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w SN. Zgodnie z obwieszczeniem, do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Zgodnie z ustawą o SN, każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego SN, może zgłosić swoją kandydaturę KRS w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy, "zasadniczym celem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie o Sądzie Najwyższym jest doprowadzenie do usprawnienia postępowań prowadzonych przez KRS w sprawach powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN". Jak zaznaczono, w zmianach chodzi m.in. o wyłączenie możliwości obstrukcji prowadzonych przed KRS postępowań nominacyjnych do SN.