Prokuratura okręgowa w Legnicy 28 czerwca 2017 r. skierowała akt oskarżenia do sądu rejonowego w Lubinie przeciwko wójtowi gminy Rudna Władysławowi B. i jego zastępcy Andrzejowi B. o przestępstwa popełnione w związku z wyborami samorządowymi w 2014 roku.

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn, prokurator zarzucił Władysławowi B, że wpisał na listę głosujących w gminie Rudna 16 osób nieuprawnionych, a ówczesnemu zastępcy wójta Andrzejowi B., że wpisał na listę 11 osób nieuprawnionych.

"Jak wynika z licznych dowodów zgromadzonych w toku postępowania oskarżeni nie dopełnili ciążącego na nich obowiązku sprawdzenia, czy osoby składające wnioski o wpisanie do rejestru wyborców gminy Rudna spełniali warunki stałego zamieszkiwania na obszarze tej gminy" - przekazała prok. Tkaczyszyn.

Reklama

Jak podała rzecznik, wydali oni decyzje o wpisaniu tych osób do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę Rudna, podczas gdy osoby te nie posiadały stałego miejsca zamieszkania w tej gminie.

Prokuratora wnioskowała o wymierzenie Władysławowi B. kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny w wysokości 15 tys. zł, a Andrzejowi B. kary 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat i 10 tys. zł grzywny.

Sąd rejonowy w Lubinie 10 lipca skazał obu oskarżonych. Wójtowi wymierzył karę siedmiu miesięcy więzienia z zawieszeniem jej wykonania na dwa lata oraz grzywnę w wysokości 6 tys. zł, natomiast jego zastępcy sąd wymierzył karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na dwa lata oraz 4 tys. zł grzywny.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy złożyła wnioski o wykreślenie osób nieuprawnionych ze stałego rejestru wyborców gminy Rudna. Wskutek reklamacji prokuratury w 2017 r. osoby te zostały skreślone z rejestru.(PAP)

autor: Agata Tomczyńska