Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelę ustawy o finansach publicznych, która poprawia dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy finansowej z 2011 r. - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP.

Jak dodano, ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Ustawa dotyczy dyrektywy z 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. To dyrektywa przyjęta jako skutek kryzysu finansowego.

Jak mówił w toku prac legislacyjnych wiceminister finansów Leszek Skiba, nowela wynika z tego, że choć Polska tę dyrektywę wdrożyła, Komisja Europejska zaliczyła nas do grupy krajów, które muszą uzupełnić przepisy ją wprowadzające. Teraz KE, mówił Skiba, zamierza nawet wystąpić "z formalną procedurą naruszeniową". "Stąd, by zapewnić pełność wdrożenia, proponujemy te zmiany" - powiedział.

Celem ustawy jest "uzupełnienie wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy". "Zmieniamy ustawę o finansach publicznych, by powiedzieć, co literalnie powinno znaleźć się w uzasadnieniu do ustawy budżetowej" - wyjaśniał Skiba.

W stosunku do obecnego stanu w noweli, mówił, chodzi o uzupełnienie uzasadnienia do ustawy budżetowej o trzy elementy. Chodzi o opis scenariusza makroekonomicznego i jego porównanie z najbardziej aktualnymi prognozami KE, o informacje, jakie będą podjęte działania, gdy okaże się, że "prognozy makroekonomiczne nie do końca działają", a także o "analizę wrażliwości w zakresie deficytu i długu".

Zgodnie z wymogami dyrektywy ustawa nakłada m.in. obowiązek podawania w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii, która jest wykorzystywana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do raportowania danych statystycznych do Komisji Europejskiej i do Europejskiego Urzędu Statystycznego.

W myśl ustawy będzie obowiązek zawarcia w uzasadnieniu dołączanym do projektu budżetu informacji na temat: "Scenariusza makroekonomicznego oraz jego porównania z najbardziej aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej i innych niezależnych instytucji"; "podjęcia działań w przypadku wystąpienia znaczących odchyleń negatywnie wpływających na prognozy makroekonomiczne w okresie czterech kolejnych lat poprzedzających opracowanie scenariusza makroekonomicznego"; analizy wrażliwości w zakresie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, państwowego długu publicznego oraz poziomu kwoty wydatków, przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego i stóp procentowych. (PAP)