"Główne przyczyny to niewystarczający kapitał przy zakładaniu działalności, zbyt mała wiedza o skomplikowanych przepisach podatkowych, aspektach prawnych i źródłach pozyskiwania dofinansowania. Do tego często dochodzi do utraty płynności finansowej. Czasem jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji pozostaje ogłoszenie upadłości gospodarczej" - napisano w komentarzu. (PAP Biznes)