Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu domaga się unieważnienia kolejnej decyzji reprywatyzacyjnej prezydent Warszawy. Tym razem chodzi o decyzję z 2012 r. dotyczącą działki przy ul. Emilii Plater 15 – podała Prokuratura Krajowa.

Jak poinformowała w przesłanym PAP komunikacie Prokuratura Krajowa, w czerwcu 2018 r. prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu skierował sprzeciw od decyzji ostatecznej z 2012 r. wydanej przez prezydent miasta stołecznego Warszawy, ustanawiającej na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do gruntu o powierzchni 868 m kw. położonego w Warszawie przy ul. Emilii Plater 15 i ustalającej "symboliczny czynsz" z tytułu prawa użytkowania wieczystego.

"Decyzji tej zarzucono, że została wydana w warunkach określonych w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a., zatem w sprawie, w której uprzednio rozstrzygnięto inną decyzją ostateczną, tj. orzeczeniem administracyjnym Prezydium Rady Narodowej z dnia 30 czerwca 1950 roku odmawiającym prawa własności czasowej do nieruchomości wskazanym w decyzji osobom i utrzymującym je w mocy rozstrzygnięciem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 maja 1951 roku, które nigdy nie zostało wyeliminowane z obrotu prawnego" - napisano w komunikacie.

Zdaniem prokuratury, organ dekretowy w postaci prezydent miasta stołecznego Warszawy nie mógł rozstrzygać sprawy, która uprzednio została zakończona inną decyzją ostateczną.

W sprzeciwie zarzucono również, że organ, wydając decyzję, zaniechał podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, opierając się wyłącznie na faktach wskazanych przez stronę.

Kierując sprzeciw, prokurator domaga się stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z listopada 2012 r. wydanej przez prezydent miasta stołecznego Warszawy.(PAP)

autor: Roman Skiba