Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu unijnego na lata 2021-2027 w wysokości 1,279 biliona euro. Podziału na koperty narodowe, czyli między poszczególne państwa członkowskie, na razie nie ma.

– Proponujemy nowy mechanizm zabezpieczający budżet przed ryzykiem związanym z deficytem praworządności. Ten mechanizm można stosować doraźnie i nie jest wymierzony w konkretne państwo członkowskie. Jako taki stanowi on ważny element struktury nowego budżetu – powiedział Jean Claude-Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej.

W projekcie budżetu UE na lata 2021-2027 KE zaproponowała uzależnienie wypłaty funduszy od przestrzegania praworządności. Wniosek w sprawie zawieszenia lub ograniczenia funduszy dla danego kraju będzie składany przez KE i przyjmowany przez kraje członkowskie.

W związku Brexitem zaplanowane są cięcia w budżecie. Mają one dotyczyć programów, których jednym z głównych beneficjentów jest Polska.

– Jeśli mowa o cięciach, wydają się one nieuniknione w przypadku dwóch największych programów. Chodzi o fundusze spójnościowe, gdzie cięcia wyniosłyby ok. 7 proc. oraz środki na rolnictwo – tu ok. 5 proc. Dopłaty bezpośrednie obniżone zostaną o około 4 proc. – powiedział Guenther Oettinger, Komisarz ds. Budżetu i Programowania Finansowego.