Andrzej Duda proponuje siedem kwestii do referendum konstytucyjnego. Prezydent zapowiedział na konwencji konstytucyjnej na Stadionie Narodowym, że Polacy zdecydują w referendum czy ustawa zasadnicza będzie korygowana czy zostanie zupełnie zmieniona.

Prezydent pokazał w niej siedem kwestii o które warto jego zdaniem zapytać Polaków. Andrzej Duda w trakcie swojego przemówienia bardzo mocno podkreślał, że będzie chciał zwiększyć rolę referendum w procesie podejmowania decyzji.

Prezydent proponuje, by w referendum zapytać Polaków czy chcą by najważniejsze decyzje parlamentu w sprawach takich jak zmiana waluty, sytemu emerytalnego czy edukacyjnego nie będzie możliwa były zatwierdzane właśnie w referendach. Czyli nawet, gdyby przyszły Sejm zgodził się wejście Polski do strefy euro, podwyższenie wieku emerytalnego czy zmiany dotyczące sześciolatków w pierwszej klasie to zmiany te musiałyby być zatwierdzane w plebiscycie przez wszystkich Polaków.

Kolejna kwestia to wprowadzenie do ustawy zasadniczej kwestii związanych z członkostwem Polki w UE i zmian obecnych zapisów. Duda proponuje, by zapytać Polaków czy chcieliby, by w konstytucji znalazł się zapis, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ja prawa międzynarodowego jeśli jest zgodne z Polską konstytucją.

Przynajmniej dwa państwa Niemcy i Włosi nie uznają bezpośredniego pierwszeństwa prawa unijnego przed krajowym. Niemcy uznają, prawo europejskie na zasadzie taka długo jak jest zgodne z prawem krajowym – zauważył obecny na konwencji konstytucjonalista prof. Dariusz Dudek. Dodał, że to wniosek ze spotkań.

Duda chce także zapytać Polaków o zapisy w ustawie zasadniczej dotyczące rodziny, oprócz kwestii definicji rodziny czy ochrony macierzyństwa proponuje także wprowadzenie do konstytucji pojęcia ojcostwa.

– Tradycyjna preferencja dla macierzyństwa ma uzasadnienie, ale w praktyce obrotu prawnego ojcostwo bywa deprecjonowane- zauważył Dariusz Dudek.

Gestem pod adresem samorządowców ma być pytanie o wpisanie do konstytucji podziału na województwa i powiaty a nie tylko gminy jak jest dziś. W pozostałych kwestiach prezydent mówił bardziej ogólnie. Osobne pytanie miałyby dotyczyć szczególnej ochrony wsi i rolnictwa oraz wprowadzenie zapisów o szczególnej ochronie osób dotkniętych niedołęstwem czy niepełnosprawnością.

Wreszcie w zestawie pytań znajdzie się pytanie o model władz. Choć prezydent nie powiedział w jak będzie wyglądało pytanie w tej kwestii. Czy będzie to pytanie o to kogo wzmocnić prezydenta czy premiera czy może o dodanie nowych kompetencji dla prezydenta.

Wystąpienia prezydenta to próba podsumowanie rocznej dyskusji na temat zmian w konstytucji jaką prowadził on i jego urzędnicy. I pierwsza w miarę pewna informacja o tym co może znaleźć się w pytaniach. To także polityczny sygnał, że projekt referendum konstytucyjny nadal jest w grze.