Prezydent pokazał w niej siedem kwestii o które warto jego zdaniem zapytać Polaków. Andrzej Duda w trakcie swojego przemówienia bardzo mocno podkreślał, że będzie chciał zwiększyć rolę referendum w procesie podejmowania decyzji.

Prezydent proponuje, by w referendum zapytać Polaków czy chcą by najważniejsze decyzje parlamentu w sprawach takich jak zmiana waluty, sytemu emerytalnego czy edukacyjnego nie będzie możliwa były zatwierdzane właśnie w referendach. Czyli nawet, gdyby przyszły Sejm zgodził się wejście Polski do strefy euro, podwyższenie wieku emerytalnego czy zmiany dotyczące sześciolatków w pierwszej klasie to zmiany te musiałyby być zatwierdzane w plebiscycie przez wszystkich Polaków.