Ukraiński Kościół Prawosławny jest bliski jak nigdy dotąd uzyskania autokefalii – oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, informując, że zwróci się do ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja o wydanie decyzji w tej sprawie.

„Jako prezydent podjąłem decyzję, że zwrócę się do patriarchy z prośbą o wydanie tomosu (aktu) o niezależnym, a ściślej - Ukraińskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym” – powiedział podczas spotkania z szefami frakcji Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy.

Poroszenko poinformował, że omawiał sprawę autokefalii z Bartłomiejem i członkami Synodu Patriarchatu Konstantynopolitańskiego podczas wizyty w Stambule, którą złożył w ubiegłym tygodniu. „Mam ogromną nadzieję, że decyzja ta zostanie podjęta przed (obchodzoną w tym roku – PAP) 1030. rocznicą Chrztu Ukrainy-Rusi” – zaznaczył.

Prezydent przekazał także, że jego starania poparli już biskupi Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, i zwrócił się do parlamentarzystów, by uczynili to samo.

Parlament Ukrainy jeszcze w 2016 roku apelował do ekumenicznego patriarchy Konstantynopola o nadanie Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu autokefalii. Posłowie oświadczyli wówczas, że w związku z konfliktem z Rosją ukraińscy prawosławni odrzucają zwierzchnictwo religijne Moskwy.

Deputowani oceniali też wtedy, że tylko status autokefalii może zakończyć podziały istniejące między Kościołami prawosławnymi na Ukrainie. Poprosili jednocześnie patriarchę Bartłomieja, by na rzecz wzmocnienia prawosławia na Ukrainie "uznał za nieważny akt z 1686 roku jako dokument przyjęty z naruszeniem świętych kanonów Kościoła prawosławnego". Aktem z 1686 roku prawosławna metropolia w Kijowie została podporządkowana Patriarchatowi Moskiewskiemu.

Cerkiew prawosławna na Ukrainie jest podzielona ze względów historycznych. Największa pod względem liczby parafii jest Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, zwierzchnictwa Moskwy nie uznaje zaś Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego i Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna. Obie jednak nie są uznawane za kanoniczne przez Kościoły prawosławne w świecie.