Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski krytycznie odniósł się do słów ks. prof. Edwarda Stańka, który powiedział, że modli się o śmierć papieża Franciszka. Na słowa ks. Stańka zwróciły w sobotę uwagę ogólnopolskie media.

„Z ogromnym bólem i żalem przyjąłem wiadomość o słowach, jakie pod adresem Ojca Świętego Franciszka wypowiedział niedawno ks. prof. Edward Staniek podczas homilii w kościele sióstr felicjanek w Krakowie” – napisał w sobotnim oświadczeniu metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Jak dodał, rozmawiał już w tej sprawie z ks. Stańkiem.

Metropolita krakowski zapewnił, że krakowski Kościół codziennie żarliwie modli się w intencjach Franciszka i „uprasza u Pana Boga tak konieczne dla Niego łaski w pełnieniu Urzędu Piotra w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele”.

Ks. prof. Edward Staniek – jak podało Radio Zet powołując się na PCh24.pl – miał 25 lutego powiedzieć w kościele sióstr felicjanek w Krakowie: „Modlę się o mądrość dla papieża, o jego serce otwarte na działanie Ducha Świętego, a jeśli tego nie uczyni – modlę się o szybkie jego odejście do Domu Ojca. O szczęśliwą śmierć dla niego mogę zawsze prosić Boga, bo szczęśliwa śmierć to wielka łaska”.

Krakowski duchowny miał wymienić „błędne poglądy papieża”, w tym – jak czytamy na stronie Radia Zet – otwarcie na muzułmanów oraz żyjących w stanie grzechu śmiertelnego. „Papież Franciszek na wysokim świeczniku, będąc pod presją układów, wyraźnie odchodzi od Jezusa w dwu punktach: błędnie interpretuje Jego miłosierdzie” – powiedział ks. Staniek. Dodał, że Polacy wspominają zwycięstwo pod Wiedniem i że „lepiej niż inni rozumiemy, że o dialogu z nimi nie ma mowy”.

Według krakowskiego kapłana "drzwi diecezji i parafii mogą być otwarte tylko dla wierzących w Jezusa Chrystusa", a muzułmanie są wrogami Kościoła.