Jak dotąd UE zobowiązała się przeznaczyć 12,8 mld euro na wsparcie reform na Ukrainie, w tym 2,8 mld euro w ramach trzech programów pomocy makrofinansowej od początku kryzysu w 2014 roku.

"Dzisiejsza propozycja czwartego programu pomocy makrofinansowej o wartości 1 miliarda euro pokazuje zaangażowanie UE w działania na rzecz Ukrainy. Solidarność musi iść w parze ze stałym zobowiązaniem władz ukraińskich do prowadzenia ambitnych reform i budowy stabilnej oraz dostatniej Ukrainy. Liczymy na wsparcie tego ważnego programu ze strony Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich" - powiedział w piątek wiceszef KE odpowiedzialny za stabilność finansową w UE Valdis Dombrovskis.

Wszystkie wypłaty w ramach proponowanego programu są uzależnione od wdrożenia przez Kijów konkretnych reform gospodarczych.

Komisja podkreśliła też w piątek, że docenia znaczące wysiłki reformatorskie podjęte przez władze Ukrainy w ostatnich latach, w tym w kluczowych sektorach, takich jak energetyka, administracja publiczna, zarządzanie finansami publicznymi i sądownictwo.

Od czasu wygaśnięcia poprzedniego programu pomocy makrofinansowej w styczniu 2018 r. Ukraina kontynuowała reformy.

Do tej pory Kijów w ramach trzech programów pomocy makrofinansowej otrzymał 2,81 mld euro - 1,61 mld euro wypłaconych w latach 2014-15 i 1,2 mld euro w latach 2015-17.

Przyjęty w piątek program wsparcia o wartości 1 mld euro jest na razie propozycją, muszą go jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski i kraje członkowskie w ramach Rady UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)