Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Polskiej Grupy Zbrojeniowej zmieniło skład rady nadzorczej; nowa rada odwołała dotychczasowy zarząd z prezesem Błażejem Wojniczem, p.o. prezesa został Jakub Skiba – poinformowała spółka.

Walne zgromadzenie odwołało troje z czworga członków RN - Konstancję Puławską, Piotra Sulewskiego i Karola Tatarę. Jednocześnie w skład rady zostali powołani: Bogdan Borkowski, Wojciech Dąbrowski, Paweł Olejnik i Jakub Skiba.

Funkcję przewodniczącego RN powierzyła Wojciechowi Dąbrowskiemu, zmieniła też zarząd. Odwołała dotychczasowy, do którego, oprócz prezesa Wojnicza, należeli: Robert Gut, Adam Lesiński, Maciej Lew-Mirski i Szczepan Ruman.

Do czasowego pełnienia funkcji prezesa RN oddelegowała ze swojego grona Jakuba Skibę; postanowiła również ogłosić konkurs na stanowisko prezesa PGZ.

Reklama

57-letni Skiba od 20 października ub.r. czasowo wykonywał czynności prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych; zrezygnował z tej funkcji w czwartek. Jak zapowiedziało MSWiA, rada nadzorcza PWPW w najbliższym czasie wskaże osobę, która przejmie obowiązki prezesa Wytwórni.

Przed objęciem funkcji prezesa PWPW Skiba był wiceministrem SWiA. Urodzony w Krakowie, ukończył historię na KUL, jest również absolwentem KSAP. W latach 1993-1997 pracował w NIK, MSZ i jako I Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ. W latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora biura szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 1999-2001 – dyrektora generalnego w GUS.

Od 2005 r. był dyrektorem generalnym w MSWiA, a następnie w KPRM. W 2007 został powołany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w skład zarządu NBP. Był również członkiem Rady KSAP i Rady ds. Uchodźców. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora ekonomii w Szkole Głównej Handlowej.

Dotychczasowy prezes Błażej Wojnicz zajmował to stanowisko od 13 lutego ub.r., gdy zastąpił Arkadiusza Siwkę.

PGZ, utworzona w 2013 r. w ramach konsolidacji przemysłu zbrojeniowego, skupia ponad 60 spółek, w których pracuje 17,6 tys. osób; łącznie ma udziały w ponad stu spółkach i roczne przychody na poziomie 5 mld zł. W skład Grupy wchodzą spółki branż zbrojeniowej, stoczniowej, offshore, nowych technologii, finansów i nieruchomości, a także wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne.