Reklama

Przyjęta w 2015 r. ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób, którym w roku poprzedzającym zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej; dla osób do 26. roku życia i tych, które ukończyły 65 lat; kombatantów i weteranów; posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Robert Kropiwnicki (PO) podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie, że w 2015 roku, gdy ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej była uchwalana, kryteria osób, mogących skorzystać z darmowych porad prawnych zostały wprowadzone "z obawy, że będzie dużo chętnych i dużo problemów z wdrażaniem tego pomysłu".

"Po dwóch latach, kiedy działa ponad 1500 punktów pomocy prawnej w całym kraju, uważamy, że system dorósł do tego, żeby móc rozszerzyć go na wszystkich obywateli Polski, bez tych ograniczeń, które były w ustawie" - powiedział Kropiwnicki. Zapowiedział, że we wtorek taki projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej dla wszystkich obywateli zostanie złożony do marszałka Sejmu.

Dodał też, że "projekt nie rodzi żadnych dodatkowych skutków finansowych". "Ci radcy są w tych punktach; one są czynne codziennie i jest rezerwa czasu na to, żeby mogli skorzystać wszyscy, którzy są chętni" - zaznaczył poseł. "To projekt, który zasługuje na poparcie; liczymy, że PiS będzie chciał go poprzeć" - ocenił Kropiwnicki.

Usługi, jakie wchodzą w zakres nieodpłatnej pomocy prawnej to: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach; wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego; udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze.

Ponadto jest to sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowoadministracyjne; sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk