Koncepcję połączenia sieci kolejowej województwa świętokrzyskiego z Centralnym Portem Komunikacyjnym zaprezentowały w piątek władze regionu. Zgodnie z projektem podróż z Kielc do CPK ma wynieść nieco ponad godzinę.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Kielcach władze województwa przedstawiły realizowane oraz planowane do realizacji inwestycje kolejowe w regionie, objęte Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku. Chodzi tu m. in. o prace na liniach kolejowych nr 8 i 25, budowę linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Płn. oraz budowę zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna.

Podczas spotkania wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak przedstawił koncepcję połączenia sieci kolejowej regionu z CPK, która przebiegałaby przez linie kolejowe nr 8, 25 oraz Centralną Magistralę Kolejową (CMK).

Jednym z najważniejszych elementów koncepcji jest modernizacja linii kolejowej od Skarżyska – Kamiennej do Opoczna (Łódzkie) oraz budowa nowej trasy kolejowej Tumlin – Wąsosz Konecki. Wybudowanie linii o długości ok. 25 km. pozwoliłoby na połączenie tras kolejowych nr 8 i 25, powiązanie Kielc i północnej części województwa z CMK, szybkie połączenia kolejowe z Kielc do Warszawy, Łodzi, Poznania i Szczecina oraz do CPK.

Obecnie z Krajowego Programu Kolejowego linia 25 modernizowana jest jedynie na odcinku od Sandomierza do Skarżyska-Kamiennej. Dalszy fragment do Końskich trafił na listę rezerwową. Maćkowiak podkreślił, że "po analizie lokalizacji CPK (…) władze regionu doszły do wniosku, że linia kolejowa nr 25 jest ważna na całym odcinku", także od Skarżyska, przez Końskie, do Opoczna, gdzie przebiega CMK, czyli "najszybsza dzisiaj linii kolejowej w kraju".

Wicemarszałek zdradził, że jest już po wstępnych rozmowach z przedstawicielami woj. łódzkiego, gdzie ustalono, że obydwa regiony podejmą się przygotowania dokumentacji dot. modernizacji linii nr 25 na odcinku od Skarżyska do Opoczna. "15 km trasy leży po stronie łódzkiej, 41 po stronie świętokrzyskiej, dlatego finansowanie tego zadania zamierzamy dzielić proporcjonalnie" – dodał Maćkowiak.

Według wicemarszałka szacowany koszt prac przedprojektowych to ok. 2,5 mln zł. "Będziemy szukali tych pieniędzy, być może z funduszy europejskich" – podkreślił. Dodał, że nie wyklucza również "zaangażowania" tej kwoty z budżetu województwa.

W regionie trwa budowa łącznicy kolejowej Czarnca-Włoszczowa Północ. Linia, która połączy Kielce z CMK pozwoli m.in. skrócić podróż z Kielc do Warszawy o ok. 30 minut. Obecnie taka podróż najszybszym pociągiem linią nr 8 trwa ok. 2 godz. 47 min. Przedstawiona w piątek koncepcja zakłada, że podróż do Warszawy, przez Skarżysko i Opoczno, trwałaby ok. 1 godz. 15 min.

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie do 66 mld zł, przy pomocy których w całym kraju zrealizowanych ma być 220 projektów kolejowych. Jego głównym zadaniem jest poprawa ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów.

We wrześniu 2017 r. rząd zarekomendował budowę CPK Solidarność w gminie Baranów koło Grodziska Mazowieckiego na południowy zachód od Warszawy. Koszt szacuje się na 20-30 mld zł, a uruchomienie lotniska miałoby nastąpić ok. 2027-2028 r. W listopadzie br. rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej". Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a port ma być budowany przez kolejnych osiem lat.(PAP)

autor: Piotr Grabski

edytor: Anna Mackiewicz