W piątek w Kielcach umowę na dofinansowanie z funduszy UE projektu „Skarżyska strefa kreatywnego biznesu” podpisały władze miasta i województwa świętokrzyskiego.

Projekt ma być kontynuacją i rozszerzeniem inicjatyw, jakie prowadzą w Skarżysku – na rzecz przyciągania do miasta inwestorów i ułatwienia funkcjonowania rozpoczynającym działalność gospodarczą w mieście – tutejsze Centrum Obsługi Inwestora (CIO) i inkubator technologiczny.

Przedsięwzięcie zakłada stworzenie pakietu usług dla lokalnych mikro i średnich przedsiębiorstw oraz uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości.

Inkubator będzie zlokalizowany w CIO. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia wyremontowane zostaną pomieszczenia biurowe, dla firm rozpoczynających działalność w inkubatorze. Lokale zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt m.in. komputerowy z dostępem do szybkiego internetu. Z działalności inkubatora będzie mogło skorzystać 15 firm.

„Mamy bardzo duże obłożenie inkubatora technologicznego, ciekawe firmy spoza Polski – z Wielkiej Brytanii, Włoch – i idąc +za ciosem+ chcemy wspierać firmy w naszym powiecie. Stąd inkubator przedsiębiorczości, który będzie oferował pomieszczenia, szkolenia, wsparcie dla młodych przedsiębiorców, dla start-upów, które będą tworzyły się w naszym mieście” – opisywał podczas uroczystości dyrektor skarżyskiego CIO, Sławomir Ciaś.

Prezydent Skarżyska Konrad Kroenig ocenił, że wiele firm, które rozpoznały działalność w inkubatorze technologicznym, zostało później w mieście – wykupiły nieruchomości wokół inkubatora, gdzie wybudowały potem hale produkcyjne. Jak podkreślił, działalność tych firm przyczyniła się do powstania nowych miejsc pracy w stolicy powiatu, gdzie od lat odnotowuje się najwyższe wskaźniki bezrobocia w skali województwa świętokrzyskiego.

„Od początku tej kadencji samorządowej mocno kładziemy nacisk na przyciąganie inwestorów (…) Przez ostatnie trzy lata stopa bezrobocia spadła w powiecie z 25 proc. do 15 proc. (…) Jeśli tę dynamikę uda się utrzymać przez kolejne kadencje, to będziemy postrzegani (…) jako samorząd dobrze zarządzany, otwarty na inwestorów i mocno walczący z bezrobociem” – dodał Kroenig.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas przypomniał, że Skarżysko w ostatnich latach dwukrotnie zorganizowało międzynarodowe forum biznesowe, gdzie prezentowało swoją ofertę inwestycyjną. „Chcemy pokazać i zachęcić na przykładzie Skarżyska, że można tworzyć strefy aktywności gospodarczej, można i należy podejmować wysiłki promujące region jako miejsce przyjazne inwestycjom” – podkreślił marszałek.

Projekt o wartości ponad 870 tys. zł. dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kwotą ok. 637 tys. zł.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, na koniec listopada ub.r. stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim wynosiła 15,4 proc. (nadal najwyższa w regionie).

Skarżysko-Kamienna leżu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 Warszawa-Kraków oraz drogi nr 42 – z Opolszczyzny, przez Śląsk, Łódzkie w Świętokrzyskie, która łączy się z drogą nr 9, na Podkarpacie. Na terenie miasta znajduje się także istotny węzeł kolejowy. W Skarżysku mieszka ponad 47 tys. osób. (PAP)

autor: Katarzyna Bańcer

edytor: Sonia Sobczyk