"Istnieje pilna konieczność, aby państwa członkowskie przygotowały strategię zarządzania wielkimi ruchami migracyjnymi" - powiedział Guterres.

Występuje ewidentny związek między tym wyzwaniem a oczekiwanym w 2018 roku Światowym Paktem na rzecz Migrantów i Uchodźców - dodał.

Według sekretarza generalnego ONZ formalne rozmowy w tej sprawie powinny rozpocząć się w lutym tego roku, przed wyznaczoną na grudzień konferencją międzyrządową w Maroku, która ma uchwalić wspomniany dokument.

Pod koniec 2017 roku Stany Zjednoczone w związku z nową polityką w sprawie imigracji przyjętą przez Donalda Trumpa ogłosiły, że wycofują się z udziału w pracach nad Paktem na rzecz Migrantów i Uchodźców.

Kraje członkowskie organizacji - powiedział sekretarz generalny ONZ - powinny brać pod uwagę w trakcie wypracowywania swej strategii trzy elementy: humanitarne podejście wynikające z obowiązku obrony praw człowieka; po udzieleniu pierwszej pomocy humanitarnej, posiadane zasoby finansowe dla określenia statusu imigranta; znalezienie wiarygodnego rozwiązania dla imigrantów, którzy nie mogą wprawdzie pretendować do statusu uchodźcy, ale także nie mają szans powrotu do kraju pochodzenia.

"Pakt Globalny to nie tylko rozwiązanie dla krajów członkowskich, lecz także dla całego ONZ-owskiego systemu, zapewniające bardziej ambitne podejście do rozwiązywania problemu imigrantów" - podkreślił Antonio Guterres.

Zaapelował też o umacnianie wśród narodów świata "pozytywnego" podejścia do spraw migracji w krajach członkowskich w celu zwalczania takich zjawisk, jak ksenofobia i dyskryminacja. (PAP)