Dotychczas ustawa przewidywała obniżenie uposażenia posłów i senatorów na podstawie dwóch przesłanek. Po pierwsze w sytuacji, gdy parlamentarzyści swoim "zachowaniem uniemożliwiają i stosują rażące naruszenie przepisów odpowiednich regulaminów"; po drugie w sytuacji nieuczestniczenia bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego.

Nowela - przygotowana przez posłów PiS - wprowadza trzecią przesłankę umożliwiającą obniżenie uposażenia oraz obniżenie lub utratę diety - naruszenie zachowaniem na sali posiedzeń "powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego".

Reklama

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni po dniu ich ogłoszenia. Jak poinformowano prezydent podpisał nowelizację 20 grudnia.