128 głosami przy dziewięciu głosach przeciw i 35 wstrzymujących się Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w czwartek uchwałę żądającą odwołania decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o oficjalnym uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela.

Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego NZ nie mają wiążącej mocy prawnej.

Trump ostrzegł wcześniej, że państwa, które poprą uchwałę, narażą się na anulowanie pomocy finansowej udzielanej im przez USA.